Artykuły

Zawsze po Twojej stronie
środa, 09 listopad 2022

OCHRONA PRAWNA, czyli dobry plan, który łatwo wprowadzić

OCHRONA PRAWNA, czyli dobry plan, który łatwo wprowadzić

Próbą ogniową dla zarządcy nieruchomości jest moment wystąpienia szkody w budynku. Tego rodzaju ciężkie wyzwanie nie wszyscy przechodzą jednak pomyślnie.

Samo określenie próba ogniowa pochodzi ze starego Kodeksu babilońskiego, wówczas była to metoda służąca do rozstrzygania kwestii winy. Oskarżony musiał polizać rozpaloną do czerwoności łyżkę wyjętą z ognia, a potem kapłani oglądali jego język, by zinterpretować znaki pozostawione na nim przez bogów. Winny czy niewinny? Przesądzały o tym oparzenia na języku, to one decydowały o życiu lub śmierci. 

Od tego czasu nasze życie, a co za tym idzie również metody dociekania winy, zmieniły się diametralnie, ale potrzeba bezpieczeństwa została. Dziś w momencie wystąpienia szkody winą obarcza się zarządcę, który w niewystarczający sposób zabezpieczył interesy Wspólnoty Mieszkaniowej. Sama polisa to jednak nie wszystko, przekonał się o tym każdy, wobec kogo skierowano roszczenie. 

Przysłowie mówi: przezorny zawsze ubezpieczony. Nie ulega wątpliwości, że równie istotne jest za pośrednictwem kogo i w jakim towarzystwie zawieramy polisę. Sprawna obsługa, bezproblemowość odszkodowań, usługi prawno-doradcze wykonywane w sposób budujący wizerunek zarządcy nieruchomości, to elementy dodatkowej konkurencyjności zarządcy, jaką może kształtować kancelaria brokerska. 

Kompetentny doradca 

Kiedy na temat spojrzymy szerzej, dojdziemy do wniosku, że wiedza i doświadczenie które posiadają brokerzy mogą nie tylko ułatwić nam wybór ubezpieczyciela, lecz także ochronić prawnie Wspólnoty Mieszkaniowe. 

Katalog błędów jakie popełnić można przy zawieraniu umowy ubezpieczenia w przypadku spółdzielni, zarządcy czy wspólnoty mieszkaniowej jest bardzo rozległy. Brokerzy specjalizujący się w tym zakresie czasami zbliżają się do wierzchołka góry lodowej, gdy na szkoleniach prezentują kilkanaście z możliwych błędów o potencjalnie tragicznych konsekwencjach. – mówi Paweł Janczak, broker ubezpieczeniowy, członek honorowy Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce.

To niezwykle istotne, żeby korzystać z kompetentnych doradców. Taką szansę dają specjaliści Polskiej Kancelarii Brokerskiej, którzy przez ponad 20 lat skutecznie zlikwidowali ponad pół miliona szkód. Nasi klienci cieszą się ochroną doświadczonych prawników i brokerów, którzy tworzą zgrany zespół zorientowany na osiągniecie celu, jaki wyznacza Klient.

Klienci, którzy zdecydowali się zaufać brokerowi nie spotykają się z problemem błędów w ochronie ubezpieczeniowej, dlaczego? Odpowiedz jest prosta, broker ubezpieczeniowy odpowiada za swoje działania doradcze względem klienta, dlatego zależy mu na zapewnieniu mu realnej i pełnej ochrony ubezpieczeniowej. 

Ponadto nie wszyscy wiedzą, że działania brokerów wspiera Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce i powołany przez tę jednostkę rejestr naruszeń rynkowych. Podobną funkcję pełni Rzecznik Finansowy. Co za tym idzie, jeśli na rynku powstały tego rodzaju instytucje mające chronić interesy ubezpieczonych, wniosek jest oczywisty – zakłady ubezpieczeń nadużywają zaufania klientów. 

Zasadność ochrony prawnej – czyli z życia wzięte. 

Nie od dziś wiadomo, że najprostsze rozwiązania bywają najlepsze. Z pewnością do tej kategorii należy ochrona prawna w zakresie odpowiedzialności i zagadnień dotyczących kwestii ubezpieczeniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej oraz członków spółdzielni. 

Romantyczny wieczór przy kominku – Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

Pewnego spokojnego wieczora mieszkaniec jednego z budynków wspólnoty mieszkaniowej rozpalił w kominku. Kilka godzin później w tym samym miejscu strażacy mierzyli się z ogromnym pożarem. Wskutek samego zdarzenia oraz przeprowadzonej akcji gaśniczej poważnie zniszczonych i zalanych zostało kilkanaście mieszkań. Zarządca nieruchomości znajdował się w bardzo trudnej sytuacji. Polska Kancelaria Brokerska niezwłocznie przystąpiła do działań, powołując oddzielny zespół specjalistów. Dzięki przyjętej autorskiej strategii uniknęliśmy postępowania sądowego. Powołany przez nas zespół prawny przystąpił do negocjacji z ubezpieczycielem. Ostatecznie nasz Klient uzyskał odszkodowanie w wysokości 850 000 zł. 

Szklana pułapka – Ubezpieczenie od kradzieży, wandalizmu i dewastacji. 

Pewnego poranka 1200 lokatorów nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego budynku nie mogło się wydostać z nieruchomości. Nocą doszło do włamania oraz kradzieży infrastruktury energetycznej w postaci przewodów elektrycznych. Skutek? Awaria i wyłączenie wszystkich systemów, w tym automatyczna blokada bramy i drzwi garażowych. Ponad 400 rodzin było uwięzionych w apartamentowcu. Polska Kancelaria Brokerska natychmiast przystąpiła do działań w ramach likwidacji szkody i ochrony prawnej. Już tego samego dnia skalkulowaliśmy wartość szkody, wiedzieliśmy dokładnie co i jak robić. Łączna kwota wypłaconego odszkodowania wyniosła 292 000 zł. 

Powódź – Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. 

Ulewny deszcz padał nieprzerwanie przez trzy doby, co diametralnie zmieniło życie mieszkańców niewielkiego miasta. Wody z pobliskiego jeziora wystąpiły z brzegów, zalanych zostało 76 budynków mieszkalnych. Po dwóch dniach woda opadła, sytuacja była jednak dramatyczna. Zniszczenia oprócz domów objęły także 25 ulic i 15 km dróg. Polska Kancelaria Brokerska niezwłocznie powołała zespół specjalistów do likwidacji szkody. Standardowa procedura wymagałaby szczegółowego udokumentowania wszystkich kosztów poniesionych na odtworzenie zniszczonego mienia. W rzeczywistości oznaczałoby to, że na wypłatę odszkodowania Klient czekałby miesiącami. Nasi eksperci z działu prawnego i likwidacji szkód zadziałali błyskawicznie i niekonwencjonalnie, w rezultacie łączna kwota wypłaconego odszkodowania wyniosła 15 022 870, 00 zł.

Jak się nie sparzyć?

Wiedza w obszarze prawa ubezpieczeniowego czy orzecznictwie po stronie brokera daje realną podstawę, aby odpowiednio skonstruować zakres ochrony ubezpieczenia oraz przeprowadzić proces likwidacji szkody. Odmowy wypłat odszkodowania, zaniżanie odszkodowań, absurdalne żądania w trakcie likwidacji szkód, wydłużanie procesów decyzyjnych. Niestety, zdarza się, że ubezpieczyciele działają właśnie w ten sposób.

Okresowo pojawiają się również informacje o aktualizacji przez zakład ubezpieczeń ogólnych warunków ubezpieczenia. To z kolei jest dla brokera ubezpieczeniowego sygnał, że czeka go wiele dni żmudnej analizy nowych postanowień oraz kolejne tygodnie konsultacji z ekspertami. 

Wsparcie w ciężkich chwilach jest bez wątpienia wartością definiującą miarę naszego człowieczeństwa. To właśnie ludziom postawionym w trudnych sytuacjach życiowych Polska Kancelaria Brokerska dedykuje całe swoje doświadczenie, siłę i skuteczność. Jesteśmy zawsze po Twojej stronie. I to się nie zmieni. 

Wojciech Bednarek 

wiceprezes Zarządu

Polska Kancelaria Brokerska

 

 

c

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...