Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie
piątek, 16 grudzień 2022

Captive Insurance

Captive Insurance

Niekiedy przedsiębiorca poszukuje alternatywnych sposobów finansowania ryzyka dla swojej firmy. Jednym z najpopularniejszych przykładów tego rodzaju jest założenie wewnętrznego, własnego towarzystwa ubezpieczeniowego (ang. Captive Insurance). To mówiąc prościej rodzaj „samoubezpieczenia”.

Właściciel danego przedsiębiorstwa inwestuje po prostu własny kapitał w celu świadczenia usług ograniczania ryzyka dla swojej spółki. Tego rodzaju wewnętrzna firma ubezpieczeniowa, która jest własnością danego przedsiębiorstwa, jest również całkowicie przez nie kontrolowana.  Powody tworzenia Captive Insurance mogą być różne, do najczęstszych należą:

• przedsiębiorstwo nie może znaleźć odpowiedniej firmy zewnętrznej, która ubezpieczyłaby ją od określonych ryzyk biznesowych,

• składki płacone zakładowemu Captive Insurance tworzą oszczędności podatkowe.

W praktyce Captive Insurance oznacza większe ryzyko w przypadku dużych szkód. Z drugiej jednak strony istnieje możliwość oszczędności na drobnych polisach, ponieważ firma zatrzymuje pieniądze, które w przeciwnym razie byłyby wypłacane tradycyjnym ubezpieczycielom.

Do potencjalnych korzyści z posiadania Captive Insurance zaliczyć można przede wszystkim: teoretycznie niższe koszty ubezpieczenia oraz wspomniane korzyści podatkowe. Co najważniejsze, wygenerowane w ten sposób zyski mogą być wykorzystane do finansowania strategicznych inwestycji w ramach prowadzonej działalności.

Captive Insurance jest stosowane najczęściej w przypadku standardowych ubezpieczeń, takich jak: wszelkiego rodzaju OC i odszkodowania pracownicze. Istnieją również wady tego rodzaju rozwiązania, należą do nich koszty ogólne,  możliwość niedostatecznego ubezpieczenia oraz sam proces likwidacji szkód.

W tym wypadku pomóc może profesjonalny broker, który jest całkowicie niezależnym doradcą. Brokerzy Polskiej Kancelarii Brokerskiej pomogą Państwa firmie w stworzeniu programu Captive Insurance zgodnego z celami strategicznymi i finansowymi. Nasze doświadczenie, wiedza i zasoby pozwalają na skuteczne zarządzanie ryzykiem na własnych warunkach i maksymalizację wyników Captive Insurance. Dzięki wiedzy eksperckiej będziemy mogli określić modele występowania zdarzeń i określić poziomy prawdopodobieństwa. To pozwoli na zdefiniowanie adekwatnego poziomu składki jaką należy odprowadzać do Captive Insurance.

Captive Insurance naraża własny kapitał firmy na ryzyko

W przypadku Captive Insurance przedsiębiorca musi zainwestować własne środki finansowe i ponieść ewentualne ryzyko z tego tytułu. Zatem z jednej strony posiada pełną własność, kontrolę nad firmą, czerpie korzyści z jej rentowności, z drugiej ryzyko finansowe jest całkowicie po jego stronie. Niekiedy seria nieprzewidzianych wydarzeń może w przypadku Captive Insurance doprowadzić firmę na skraj bankructwa.

Ubezpieczenie ryzyka poza rynkiem ubezpieczeń komercyjnych

Captive Insurance dysponuje dużo mniejszym kapitałem niż ubezpieczyciele komercyjni, co więcej nie ma żadnej ochrony ze strony państwowych funduszy gwarancyjnych. Przedsiębiorcy korzystający z tego rozwiązania wolą podjąć ryzyko, zamiast płacić za korzystanie z kapitału komercyjnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie Captive Insurance to opcja warta rozważenia, jeśli Twoja firma szuka sposobu na odizolowanie się od ryzyka, którego nie może pokryć rynek ubezpieczeń komercyjnych. Właściwie zaprojektowana polisa może wówczas przynieść wiele korzyści i zmniejszyć ekspozycję Twojej firmy na ryzyko.

Jakakolwiek byłaby Twoja decyzja, skorzystaj z profesjonalnej opcji doradczej ze strony brokera ubezpieczeniowego. Polska Kancelaria Brokerska to grupa doświadczonych specjalistów w branży. Pomożemy Ci określić najlepszą ścieżkę obniżenia kosztów ryzyka i jednocześnie zwiększyć zakres ubezpieczenia.

 

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...