Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie
poniedziałek, 19 grudzień 2022

Cedent

Słowo to pochodzi od łac. cedens, czyli ustępujący. Jest to zatem osoba, która poprzez umowę cesji przelewa swoje prawa na inną osobę lub instytucję np. bank.

Najczęściej spotykamy się z tą definicją w przypadku kredytów hipotecznych oraz ubezpieczeń majątkowych i samochodowych.

Mówiąc prościej cedentem jest osoba, która przenosi swoje prawa z umowy ubezpieczenia zakupionego na kredyt przedmiotu na rzecz cesjonariusza, czyli banku. Tego rodzaju umowę nazywamy cesją ubezpieczenia. Co więcej w jej wyniku dane towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobligowane do wypłaty odszkodowania, w przypadku zaistnienia szkody na przedmiocie kredytu, cesjonariuszowi, czyli bankowi. Nie ma znaczenia fakt, że umowa ubezpieczenia została zawarta przez cedenta, a więc to on jest zobowiązany do opłacania składek ubezpieczenia.

Czy wiesz, że...

Na mocy ustawy Kodeksu cywilnego 1964, s.97, stan prawny na 14.04.2020 cedent odpowiada za:

• istnienie wierzytelności, będącej przedmiotem cesji - art 513 Kodeksu cywilnego,

• fakt, że wierzytelność mu przysługuje,

• jaki jest jej rozmiar - wartość wierzytelności.

Kredyt hipoteczny

Jednym z podstawowych warunków otrzymania od banku pożyczki na własne cztery kąty jest zawarcie umowy cesji praw z ubezpieczenia nieruchomości, wówczas cedentem jest ubezpieczony - kredytobiorca, a cesjonariuszem bank. W tym wypadku do obowiązków cedenta należy:

• ubezpieczenie przedmiotu kredytu na sumę ubezpieczenia wskazaną w umowie kredytowej (suma ubezpieczenia jest równa kwocie zobowiązania kredytowego lub nieco wyższa),

• dokonanie cesji ubezpieczenia na bank,

• zapewnienie przedmiotowi kredytu ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy kredytowej, w tym przedkładania w banku kopii polis za kolejne okresy ubezpieczenia,

• ubezpieczenie na życie cedenta.

W sytuacji gdy ubezpieczone mieszkanie ulegnie zniszczeniu w wyniku pożaru, ubezpieczyciel przeleje odszkodowanie z polisy na konto banku, który w pierwszej kolejności pokryje z nich zadłużenie hipoteczne klienta, a ewentualną nadwyżkę przekaże do dyspozycji cedenta, czyli kredytobiorcy.

WAŻNE

Ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości powinno w swoim zakresie zawierać również ubezpieczenie murów od ognia i innych zdarzeń losowych. W tym miejscu warto zasięgnąć rady profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego, który doradzi skuteczne zabezpieczenie mieszkania na wypadek najczęstszych ryzyk. Zwykle ubezpieczenia oferowane w pakiecie z kredytem mają bardzo ograniczony zakres – do zdarzeń, które mają znaczenie dla banku, w mniejszym stopniu na właściciela mieszkania. Dlatego posiadacze takich ubezpieczeń nierzadko dołączają do grupy osób niezadowolonych z ubezpieczeń. Warto to zmienić i uzyskać poradę od profesjonalisty, jakim będzie broker.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Coraz częściej kupujemy samochody na kredyt lub w leasing, w obu przypadkach posiadacz pojazdu jest zobowiązany do zawarcia cesji ubezpieczenia, czyli tym samym staje się cedentem.

Mowa tu o dobrowolnym ubezpieczeniu autocasco, które jest wymagane przez banki w momencie kredytowania pojazdu. Zatem właściciel pojazdu, czyli cedent jest zobowiązany do dokonania cesji ubezpieczenia AC na cesjonariusza, czyli bank. Co więcej, w tej sytuacji polisa AC nie uwzględnia udziału własnego posiadacza pojazdu w szkodzie tzw. franszyzy redukcyjnej. Natomiast w zakresie ubezpieczenia AC musi być uwzględnione ryzyko kradzieży.

Kiedy cedent otrzymuje odszkodowanie?

Na podstawie cesji ubezpieczenia prawo do odszkodowania z umowy ubezpieczenia nabywa cesjonariusz. Inaczej mówiąc, bank na podstawie rodzaju szkody i jej rozmiarów decyduje o tym, czy odszkodowanie trafi do niego, czy do cedenta.

W przypadku, gdy cedent jest w stanie samodzielnie przywrócić przedmiot kredytu do stanu sprzed szkody, to odszkodowanie trafi do niego - cedenta.

W momencie, gdy dochodzi do szkody całkowitej, kradzieży bądź śmierci cedenta, wówczas odszkodowanie wypłacane jest cesjonariuszowi na poczet spłaty danego kredytu.

Warto w tym miejscu wspomnieć o roli brokera ubezpieczeniowego, który skutecznie zabezpieczy nasze interesy na wypadek wszelkich ryzyk. Profesjonalne biuro brokerskie zajmuje się nie tylko doradzaniem w zakresie wyboru ubezpieczenia, ale również pomaga przy likwidacji szkody.

Specjaliści Polskiej Kancelarii Brokerskiej nie raz przekonali się, że właściwie skonstruowana umowa oraz wyliczona suma ubezpieczenia warunkowały wypłatę odszkodowania. W PKB Zawsze stoimy po Twojej stronie, to obietnica, którą dotrzymujemy od kilkunastu lat.

 

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...