Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie
poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Data początkowa

Rozwiązanie stosowane przez Ubezpieczycieli głównie w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.

Jego celem jest, co do zasady ograniczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych po "dacie początkowej", przez którą rozumie się pierwszy dzień okresu ubezpieczenia. Przy zachowaniu kontynuacji ubezpieczenia, na niezmienionych warunkach w kolejnych następujących po sobie okresach ubezpieczenia, za datę początkową przyjmuje się pierwszy dzień okresu ubezpieczenia pierwszej umowy. W przypadku braku kontynuacji ubezpieczenia lub zmiany warunków ubezpieczenia za datę początkową uważa się pierwszy dzień, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia po przerwie lub zmianie warunków ubezpieczenia.

 

 

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...