Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie
czwartek, 25 maj 2023

EAR (Erection All Risk)

Ubezpieczenie ryzyk montażu (EAR, ang. Contractors’ All Risk) obejmuje ochroną ryzyka związane z montażem, testowaniem i uruchamianiem wszelkiego rodzaju maszyn mechanicznych, elektrycznych, parków technologicznych.

Wszelkie ubezpieczenia budowlane odgrywają niezwykle istotną rolę w procesach inwestycyjnych, gdyż chronią interesy majątkowe nie tylko inwestora, ale również wykonawców, podwykonawców i inne osoby trzecie.

Niestety czasem się zdarza, że mimo wszelkich starań, dochodzi do poważnych strat wynikłych z niezależnych od nas zdarzeń czy wypadków. Dlatego najpopularniejszym sposobem zabezpieczenia realizacji kontraktu budowlanego jest ubezpieczenie ryzyk budowy (CAR) oraz montażu (EAR). W tym wypadku skuteczną pomoc oferują wysokiej klasy brokerzy Polskiej Kancelarii Brokerskiej. Ich wiedza i doświadczenie skutecznie zabezpieczą interesy Klienta, w myśl zasady „Zawsze po Twojej stronie”.

Ubezpieczenie EAR – DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓLE

Ubezpieczenie EAR od wszystkich ryzyk montażu należy do grupy specjalistycznych ubezpieczeń technicznych. Obejmuje ono dwie sekcje: 

• ubezpieczenie mienia, 

• odpowiedzialność cywilną (uszkodzenia ciała, choroby wskutek wypadku).

Co ważne ochroną ubezpieczeniową może być objęty zarówno inwestor, jak i wykonawca czy podwykonawca. Z kolei sam zakres ubezpieczenia można dowolnie ograniczać lub rozszerzać stosując specjalnie klauzule. Eksperci biura brokerskiego PKB przywiązują ogromną wagę do właściwie przeprowadzonej analizy ryzyka, wyceny oraz okresu odszkodowawczego, który musi być adekwatny do potencjonalnego ryzyka.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie EAR od wszystkich ryzyk montażu obejmuje wszelkie szkody, polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia, które nastąpiły wskutek zdarzeń o charakterze nagłym i nieprzewidzianym, w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem EAR mogą być objęte:

• roboty kontraktowe, 

• maszyny budowlane lub montażowe,

• sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze placu montażu.

Zazwyczaj włączana jest również dodatkowa klauzula dotycząca ubezpieczenia w okresie wstrzymania prac budowlano-montażowych z powodu warunków atmosferycznych oraz klauzula składowania maszyn i materiałów budowlanych poza placem budowy z uwagi na gabaryty lub inne właściwości. 

WIESZ, ŻE

Rozkwit ubezpieczeń budowlanych w Europie nastąpił po II wojnie światowej jako konsekwencja odbudowy gospodarek poszczególnych krajów.

BROKER UBEZPIECZENIOWY – NIEODZOWNA POMOC

Często zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe zawężają zakres ochrony ubezpieczeniowej lub nakładają dodatkowe obowiązki na ubezpieczonego. Dlatego tak istotna jest rola brokera ubezpieczeniowego, który negocjując warunki ubezpieczenia zwróci należytą uwagę na tego rodzaju praktyki. 

Kolejnym zapalnym punktem są koszty włączenia dodatkowych klauzul, które są naprawdę niewysokie – o czym Klienci często nie wiedzą, a ubezpieczyciel o tym nie informuje. Profesjonalny broker ubezpieczeniowy zadba, aby ubezpieczenie było „szyte na miarę” pod konkretny kontrakt i aby poniesiony koszt był wykorzystany na ochronę wszystkich ryzyk występujących w danym kontrakcie.

Polska kancelaria Brokerska to zespół specjalistów doświadczonych w ubezpieczeniach budowlanych. Chcąc zadbać o wszystkie aspekty dobrej ochrony dla kontraktu budowlanego, warto zasięgnąć fachowej porady brokerów ubezpieczeniowych. Doradcy PKB służą informacjami i rozwiązaniami, wypracowanymi na dobrych i przykrych doświadczeniach innych.

 

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...