Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie
poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Extended Cover (EC)

Termin używany w ubezpieczeniach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wskazujący rozszerzony zakres pokrycia ryzyk ubezpieczeniowych. Osoba fizyczna, która deklaruje regularne opłacanie składek na rzecz uposażonego przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. Postać fundatora występuje w polisie posagowej, która jest przykładem polisy ochronno-oszczędnościowej (mieszanej).

Spotykany w praktyce ubezpieczeniowej w połączeniu z terminem FLEXA - akronimem angielskojęzycznym pochodzącym od słów Fire (ogień), Lightning (uderzenie pioruna), Explosion (wybuch), crash/impact of Aircraft (uderzenie/upadek statku powietrznego). Definiuje ściśle wskazane elementarne ryzyka katastroficzne objęte ochroną ubezpieczeniową. Extended Cover pozwala na modyfikację wąskiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej w umowie ubezpieczenia poprzez włączenie do ochrony (za opłatą dodatkowej składki) takich ryzyk jak m.in.: grad, uderzenie pojazdu, huragan, powódź, lawina, osunięcie się ziemi, szkody wodociągowe. Ochrona ubezpieczeniowa oparta na zasadzie FLEXA + EC charakteryzuje się ścisłymi definicjami funkcjonującymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...