Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie
poniedziałek, 14 czerwiec 2021

ICC B (Institute Cargo Clauses)

Inaczej: Instytutowe Klauzule Ładunkowe - warunki ubezpieczenia mienia w transporcie międzynarodowym określające zakres ochrony ubezpieczeniowej. 

Istnieją trzy podstawowe klauzule: A, B oraz C. Przy zawarciu umowy na warunkach klauzuli ICC B ubezpieczeniem objęte zostają szkody powstałe wskutek: pożaru lub eksplozji, wejścia na mieliznę, zatonięcia lub wywrócenia się do góry dnem, wywrócenia się lub wykolejenia pojazdu lądowego, zderzenia się statku, jednostki pływającej lub pojazdu z jakimkolwiek obiektem zewnętrznym, wyładunku w porcie schronienia, trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu, uderzenia piorunu, poświęcenia awarii wspólnej, wyrzucenia lub zmycia za burtę, przedostania się wody do wnętrza statku, pojazdu, kontenera czy miejsca składowania, utraty całkowitej pakunku w czasie za- lub wyładunku ze statku.

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...