Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie
wtorek, 15 czerwiec 2021

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych

Ubezpieczenie ma za zadanie pokryć straty w mieniu powstałe wskutek pożaru oraz innych zdarzeń losowych, m. in.: opadów i wyładowań atmosferycznych, huraganu, powodzi, gwałtownych ruchów powierzchni ziemi, zalania wskutek uszkodzeń sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych i innych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Gdy chodzi o ubezpieczenie dla wspólnoty mieszkaniowej zadbać należy, aby suma ubezpieczenia odpowiadała wartości nowej nieruchomości, która nazywana jest wartością odtworzeniową.

Przy szkodach o niewielkiej wartości sięgających do kilkudziesięciu tysięcy złotych, wspólnota mieszkaniowa może nie odczuć, że odszkodowanie nie zostało pokryte w całości, ponieważ budżet z funduszu remontowego wystarczy na pokrycie różnicy między szkodą, a wartością odszkodowania. Najważniejsza funkcja umowy ubezpieczenia realizuje się w momencie szkody całkowitej lub innej o dużej wartości, gdy właściciele lokali tracą swoje lokum. W pierwszym przypadku wspólnota mieszkaniowa może liczyć na wypłatę kwoty odpowiadającej kosztom przywrócenia budynku do stanu nowego, w drugim zaś odszkodowanie zostanie pomniejszone o techniczne zużycie budynku (wspólnota nie uzyska pieniędzy na pokrycie pełnego kosztu remontu).

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...