Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie

wtorek, 15 czerwiec 2021

Miesiąc polisowy

Termin pozwalający ustalić moment rozpoczęcia ubezpieczenia, a tym samym czasu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Od wskazanego w umowie okresu zaczyna się pierwszy miesiąc polisowy, a kolejne z nich rozpoczynają się w takiej samej dacie każdego następnego miesiąca kalendarzowego.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Malus

Zwyżka w taryfie składek przyznawana z tytułu posiadania przez Ubezpieczającego cech niepożądanych przez danego Ubezpieczyciela. Malus może mieć zastosowanie m.in. z tytułu wieku w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Kwota wykupu

Suma wypłacona osobie ubezpieczonej w momencie rezygnacji z terminowego ubezpieczenia na życie. W zależności od rodzaju polisy kwota wykupu jest: gwarantowana (w ubezpieczeniu na życie i dożycie) lub niegwarantowana (w ubezpieczeniu ochronno-inwestycyjnym ze względu na ryzyko inwestycyjne).


wtorek, 15 czerwiec 2021

Kulancja

Świadczenie ex gratia - sytuacja spełnienia przez ubezpieczyciela świadczenia ubezpieczeniowego, kiedy nie ma on pewności co do odpowiedzialności za szkodę.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Redukcja sumy ubezpieczenia, czyli zmniejszenie jej wartości po wystąpieniu szkody i wypłacie odszkodowania. Suma ubezpieczenia zostaje zredukowana o kwotę wypłaconego ubezpieczonemu świadczenia.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Klauzula Lay-up

Klauzula postojów: w ubezpieczeniach lotniczych typu „hull” jej zastosowanie zmniejsza całkowity koszt ubezpieczenia.


Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...