Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie

wtorek, 15 czerwiec 2021

Stała suma ubezpieczenia AC

Niezmienna wartość pojazdu ustalona przez ubezpieczyciela, w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia autocasco. Wartość samochodu ustalana jest na podstawie profesjonalnych katalogów (Eurotax lub Info-Ekspert) i nie zmienia się przez cały okres obowiązywania polisy. Stała suma ubezpieczenia jest opcją dodatkowo płatną, polecaną głównie właścicielom nowych, wartościowych aut.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Smart Casco

Okrojona wersja ubezpieczenia autocasco, nazywana także minicasco. Cena polisy jest niższa niż standardowego AC, ale zapewnia też mniejszą ochronę. Smart Casco najczęściej gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży auta lub 2-3 innych ryzyk. Każde towarzystwo może oferować inne warunki Smart Casco. Dokładny zakres ochrony i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Pojazd historyczny – OC

Posiadacz pojazdu mechanicznego będącego pojazdem historycznym ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia krótkoterminowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Ochrona zniżek

Ubezpieczenie gwarantujące zachowanie zniżek za bezszkodową jazdę na dotychczasowym poziomie. Najczęściej mogą z niego skorzystać kierowcy, którzy posiadają maksymalne zniżki. Ochrona zniżek przysługuje tylko w towarzystwie, w którym została wykupiona. Pierwsza szkoda na koncie kierowcy, który wykupił ochronę zniżek, nie wpływa na cenę kontynuowanego ubezpieczenia w tym samym towarzystwie. Dopiero druga szkoda likwidowana z polisy powoduje, że koszt ubezpieczenia wzrasta.


wtorek, 15 czerwiec 2021

OC graniczne

Czasowa polisa komunikacyjna chroniąca kierowcę przed konsekwencjami finansowymi w momencie spowodowania wypadku lub kolizji drogowej na terenie Polski. OC graniczne zawierane jest na okres 30 dni. Po wygaśnięciu polisy istnieje możliwość jej przedłużenia na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy. OC graniczne skierowane jest do właścicieli pojazdów zarejestrowani poza Unią Europejską, którzy nie posiadają Zielonej Karty, a przebywają na terytorium Polski.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Metoda serwisowa

Sposób rozliczenia szkody polegający na naprawie auta na koszt ubezpieczyciela. Poszkodowany wstawia auto do warsztatu (najczęściej należącego do autoryzowanej sieci towarzystwa) i odbiera samochód po naprawie. Rozliczenie następuje pomiędzy warsztatema ubezpieczycielem.


Strona 1 z 3
Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...