Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie

czwartek, 25 sierpień 2022

Abandon

Abandon (ang. ‘porzucenie, opuszczenie, zrzeczenie’) przedmiotu ubezpieczenia lub abandon ubezpieczeniowy to instytucja prawa ubezpieczeń morskich.


wtorek, 15 czerwiec 2021

P&I (Protection and Indemnity)

W ubezpieczeniach morskich: skrót terminu Protection and Indemnity (ochrona i odszkodowanie) oznaczający ubezpieczenie OC armatora (stanowiące w zasadzie uzupełnienie ubezpieczenia OC oraz innych zainteresowań majątkowych armatora). Ubezpieczenie to może być zawierane w komercyjnych zakładach ubezpieczeń lub w tzw. klubach P&Is działających podobnie do towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

ITC – Hulls

W ubezpieczeniach morskich skrót od Institiute Time Clauses - Hulls (instytutowe klauzule ubezpieczenia statku na czas) określający warunki ubezpieczenia casco morskich jednostek pływających. Warunki powstały w oparciu o angielska praktykę i z pewnymi odstępstwami są stosowane na całym świecie. Od 2002 roku można spotkać się również z warunkami ubezpieczenia casco IHC (International Hull Clauses), których zakres ochrony jest szerszy.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Awaria wspólna

W ubezpieczeniach morskich decyzja kapitana statku o poświęceniu części ładunku lub statku bądź o poniesieniu nadzwyczajnych wydatków w celu uratowania przed grożącym niebezpieczeństwem całości mienia zaangażowanego w wyprawie morskiej.


Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...