Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie

poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Koinonia

Zrzeszenie greckie lub fenickie tworzone w celu pokrywania szkód związanych z transportem morskim.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Koasekuracja

Ubezpieczenie jednego ryzyka w kilku zakładach ubezpieczeń.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego. Centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce (sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym). Pełni nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego.  Komisja została powołana na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Klauzula Lay-up

Klauzula postojów: w ubezpieczeniach lotniczych typu „hull” jej zastosowanie zmniejsza całkowity koszt ubezpieczenia.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Klauzula ubezpieczeniowa

Zapis w polisie ubezpieczeniowej zastrzegający możliwość ograniczenia lub zmiany zakresu ochrony. Klauzula może także nakazywać lub zakazywać pewnych działań. W przypadku niezastosowania się do jej postanowień umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana. Szczególną uwagę ubezpieczony powinien zwrócić na wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Karencja

Okres (bezpośrednio po zawarciu umowy ubezpieczenia), podczas którego ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Karencja stosowana jest przez zakłady ubezpieczeń, aby przeciwdziałać wyłudzeniom, polegającym na zawarciu umowy już po zaistnieniu szkody. Najczęściej stosowana przy zawieraniu umów ubezpieczeń na życie majątkowych bądź turystycznych.


Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...