Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie

wtorek, 15 czerwiec 2021

Metoda kosztorysowa

Sposób rozliczenia szkody. Kosztorys naprawy pojazdu sporządza się na podstawie oględzin uszkodzonego auta przez rzeczoznawcę oraz wyceny wartości szkód. Odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio poszkodowanemu, po zaakceptowaniu przez niego kosztorysu. Najczęściej wypłata z polisy OC sprawcy odbywa się z uwzględnieniem podatku VAT (chyba, że poszkodowany jest płatnikiem VAT), a z autocasco bez VAT-u.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Margines wypłacalności

Określona przepisami prawa wielkość środków własnych ubezpieczyciela, która nie może być niższa od minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Malus

Zwyżka w taryfie składek przyznawana z tytułu posiadania przez Ubezpieczającego cech niepożądanych przez danego Ubezpieczyciela. Malus może mieć zastosowanie m.in. z tytułu wieku w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Maksymalny okres odszkodowawczy

W ubezpieczeniach utraty zysku jest to maksymalny okres, za który ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za stratę zysku brutto ubezpieczającego spowodowaną wystąpieniem przerw i zakłóceń w jego działalności gospodarczej. Okres ten jest niezależny od okresu ubezpieczenia i rozpoczyna się w dniu zaistnienia przerwy lub ograniczenia działalności z powodu szkody rzeczowej. Trwa zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Likwidacja szkody

Postępowanie prowadzone przez zakład ubezpieczeń polegające na ustaleniu przyczyn oraz odpowiedzialności za powstanie szkody.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Kwota wykupu

Suma wypłacona osobie ubezpieczonej w momencie rezygnacji z terminowego ubezpieczenia na życie. W zależności od rodzaju polisy kwota wykupu jest: gwarantowana (w ubezpieczeniu na życie i dożycie) lub niegwarantowana (w ubezpieczeniu ochronno-inwestycyjnym ze względu na ryzyko inwestycyjne).


Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...