Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie

Oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Szkody spowodowane przez suszę

Oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Szkody spowodowane przez lawinę

Oznaczają szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota


Oznaczają szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi. Z uściśleniem, że za szkody spowodowane przez:

- zapadanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie

- usuwanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach


wtorek, 15 czerwiec 2021

Szkody spowodowane przez piorun

Oznaczają szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Szkody spowodowane przez grad

Oznaczają szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu.


Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...