Serwis Brokerski

Zawsze po Twojej stronie

Ubezpieczenie W&I (Warranty and Indemnity Insurance)

W trakcie sprzedaży przedsiębiorstwa może dochodzić do wielu naruszeń czy zaniedbań, które kupujący odkrywa dopiero po pewnym czasie. Firma czy spółka to niezwykle skomplikowane podmioty, nawet mimo rzetelnego procesu due dilligence wiele problematycznych kwestii może zostać ujawnionych dopiero po latach.

Z pomocą przychodzi ubezpieczenie W&I, czyli odpowiedzialności z tytułu zapewnień i oświadczeń (Warranty and Indemnity Insurance). Jego zadaniem jest ochrona kupującego przed stratą finansową spowodowaną naruszeniem zapewnień gwarancyjnych udzielonych przez sprzedającego, w ramach umowy sprzedaży. Ubezpieczenie W&I zatem skutecznie zabezpiecza kupującego przed ryzykiem związanym ze stanem prawnym, podatkowym oraz finansowym przejmowanej firmy.

Ponadto wartością dodaną polisy jest świadomość dla kupującego, że profesjonalny i wiarygodny broker ubezpieczeniowy aranżujący umowę ubezpieczenia doprowadzi do uproszczenia procesu dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Suma polisy W&I to zazwyczaj 20 do 40 % wartości sprzedawanej firmy, natomiast wyjściowa oferowana przez Ubezpieczycieli odpowiadać może kwocie około 1% sumy ubezpieczenia. Ochrona obejmuje najczęściej okres 2 lat dla kwestii niezwiązanych z podatkami oraz 7 lat dla tych dotyczących podatków. Współpraca z profesjonalnym biurem brokerskim skutkuje min. uzyskaniem niższego poziomu stawki ubezpieczeniowej i poszerzeniu zakresu ochrony.

Ubezpieczenie W&I zabezpiecza de facto obie strony, gdyż zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje polis. Polisa zawierana przez sprzedającego chroni go przed niezawinionym złamaniem postanowień umowy sprzedaży, czyli mówiąc prościej odpowiedzialnością za nieumyślne wprowadzenie w błąd strony kupującej.

Każda nowa transakcja kupna firmy czy fuzja związana jest z potencjalnym ryzykiem, które dalekowzroczny inwestor stara się w miarę możliwości wyeliminować poprzez ubezpieczenie W&I. 

• Po pierwsze to rozwiązanie dopasowane do Klienta i co ważniejsze skonstruowane na potrzeby konkretnej transakcji. 

• Po drugie tego rodzaju ubezpieczenie nie tylko usprawnia proces transakcyjny, ale daje zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu większy komfort przystąpienia do transakcji.

Specjaliści Polskiej Kancelarii Brokerskiej gwarantują skuteczne wsparcie w analizach, finalizowaniu transakcji, jak również zarządzaniu ryzykiem związanym z kupnem lub sprzedażą firmy. 

Eksperci PKB przy dokonywaniu rekomendacji warunków ubezpieczenia W&I dokonują oceny wszystkich aspektów umowy, jej warunków i wykorzystują swoje doświadczanie rynkowe. Przyświecające naszym brokerom motto brzmi „zawsze po Twojej stronie”. Dlatego otwarcie mówimy, z jakimi zagrożeniami wiązać się mogą Twoje wybory, jednocześnie chronimy Cię w momencie wypłaty odszkodowania, aby zostało ono wypłacone w pełnej wysokości.

Polska Kancelaria Brokerska od ponad 20 lat oferuje na rynku ubezpieczeniowym profesjonalny serwis brokerski oraz zarządza ryzykiem ubezpieczeniowym tysięcy firm z różnych sektorów gospodarki. Zaufaj specjalistom.

 

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nałożyła obowiązek wdrożenia programów kapitałowych u każdego pracodawcy. Co powinieneś wiedzieć? Jaka jest lista obowiązków pracodawcy? Jakie obowiązki wykonać musi pracownik? Co musi wiedzieć o PPK każdy, co pracodawca, a co pracownik?

Choć niewątpliwie PPK jest dodatkowym ciężarem formalnym, to nie musi być przykrym obowiązkiem. 

Polska Kancelaria Brokerska współpracuje ze wszystkimi instytucjami finansowymi, co zyskujesz na współpracy z PKB? W skrócie – PPK na Twoich warunkach, to Ty zachowujesz kontrolę:

1. Zaczynamy od odpowiedzi na pytanie: jak zminimalizować koszty pracodawcy i zintensyfikować korzyści pracodawcy.

2. Dostęp do wszystkich oferentów Pracowniczych Planów Kapitałowych. Lista oferentów PPK na stronie zachowajkontrole.pl

3. Merytoryczne wsparcie przy PPK od najbardziej dynamicznego brokera, wyróżnionego jako Idealny Pracodawca Branży, Broker Aktywny Społecznie, oraz z certyfikatem Jakości Zarządzania Ryzykiem. Więcej informacji o Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz naszych kwalifikacjach, nagrodach i wyróżnieniach znajdziesz na stronie zachowajkontrole.pl

4. Wiedzę i doświadczenie przy wdrożeniu pracowniczych planów kapitałowych od Rekina i Tygrysa Biznesu. Już w 2004 roku uruchomiliśmy pierwszy Pracowniczy Program Emerytalny. Korzystaj z nabytego przez nas doświadczenia.

5. Dedykowaną aplikację – która minimalizuje formalności i przeprowadzi obie strony: pracownika i pracodawcę przez wszystkie procesy formalne w sposób łatwy i przyjemny. Opis funkcji programu znajdziesz na stronie zachowajkontrole.pl.

6. Negocjacje warunków wdrożenia z instytucjami finansowymi. Korzystaj z warunków indywidualnych i dedykowanych. Posiadamy możliwości, kompetencje i relacje pozwalające na wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

7. Szkolenia pracowników – szkolenia ukierunkowane na budowanie wartości pracodawcy przez uwidocznienie jakie rozwiązania i korzyści uzyskuje pracownik. Jeżeli zakres wdrożenia obejmować będzie aplikację, to podczas szkolenia pracownicy mogą również zapoznać się z korzyściami i swobodą używania aplikacji do administrowania i zarządzania PPK – zachowajkontrole.pl

8. Szkolenia dla zarządu, kadr i HRu. Nie przekazujemy suchej wiedzy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, rozumiemy, że z perspektywy pracodawcy poza skuteczną i efektywną realizacją obowiązków liczy się to, w jaki sposób pracodawcę i pracowniczy plan kapitałowy ocenią pracownicy. Pokazujemy jak zespoły kadrowe i HR-owe mogą wykorzystać PPK do zwiększenia satysfakcji pracowników z konkretnego - Twojego miejsca pracy.

9. Dedykowana aplikacja do administrowania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Spersonalizuj aplikację dla swojej firmy, dobierz szatę graficzną, logo i zakres funkcjonalności i uprawnień. Możesz używać aplikacji jako dodatkowego kanału komunikacyjnego z zakresu benefitów dla pracowników. 

Pracownicze Plany Kapitałowe mogą być jedynie kolejną formą obciążenia finansowego, uważamy jednak, że decydując się na współpracę z Polską Kancelarią Brokerską przejmujesz kontrolę nad Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, do Twojej decyzji pozostają wszystkie obszary administracyjne związane z PPK i sposób ich wykonywania. Dowiedz się więcej o Pracowniczych Planach Kapitałowych na zachowajkontrole.pl i zyskaj więcej.

Dzięki PKB zminimalizujesz formalności, przenosząc wszystkie koszty wdrożenia, szkoleń i analiz na profesjonalnego dostawcę rozwiązań inwestycyjno-ubezpieczeniowych. 

Dlaczego dostarczamy takie rozwiązania? Nasi Klienci znają już odpowiedź, kryje się ona w naszej misji „Zawsze po Twojej Stronie”. 

Dlatego kierowaliśmy się jednym założeniem – aby uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych nie było dla Ciebie kolejnym ciężarem. Dlatego stworzyliśmy rozwiązanie, które prowadzi zarówno stronę kadrową jak i human resources (HR-y) krok po kroku po wszystkich przeszkodach i pułapkach PPK. W Polskiej Kancelarii Brokerskiej – działaliśmy w sposób jaki jest u nas przyjętym standardem – przyjmując założenie, że nasze rozwiązanie musi być łatwe, przejrzyste i kształtować wyjątkową wartość. Pracownicze Plany Kapitałowych będziesz musiał wdrożyć – skorzystaj więc z szansy, aby z obowiązku zbudować potencjał do kształtowania dodatkowej satysfakcji i zadowolenia u Twojej kadry. Uczyń wdrożenie PPK łatwym i przyjemnym, niech Twój zespół doceni to w jaki sposób wdrożenie jest prowadzone, z jakim poziomem zaangażowania i z jaką łatwością. Pokaż przy tym swoją organizację, jako przyjazną i profesjonalną. Skorzystaj z naszego rozwiązania, na stronie zachowajkontrole.pl zapoznaj się ze szczegółami jak Pracownicze Plany Kapitałowe traktować jako szansę biznesową a nie uciążliwą konieczność. 

Czy można wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe w godzinę? Każdy nasz pracownik i doradca na to pytanie udzieli Ci satysfakcjonującej odpowiedzi. W rzeczywistości, do wdrożenia PPK wystarczy kilka minut – zachowajkontrole.pl – pozwala na podpisanie prostej umowy wdrożeniowej PPK. Wszystkie procesy biznesowe, szkolenia, materiały, powiadomienia, oświadczenia, synchronizacja systemów kadrowo-płacowych,  – cały proces wdrożeniowy, jest prowadzony przez nasz zespół specjalistów składający się z radców prawnych, brokerów, analityków, informatyków, specjalistów od HRu. 

Pierwsze przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 pracowników, obowiązek wdrożenia PPK obejmie już 1 lipca 2019 roku. Pierwszym i jednym z kluczowych etapów, z jakim przedsiębiorcy będą musieli się o zmierzyć, to wybór podmiotu zarządzającego PPK. Do programu ma zamiar przystąpić około 20 instytucji finansowych – dla naszych klientów porównujemy, analizujemy, negocjujemy i implementujemy oferty z całego rynku i dobieramy najlepsze rozwiązania.

Intuicyjne rozwiązanie, które nie zawodzi.

Kolejny etap to podjęcie decyzji o wysokości wpłat dokonywanych przez pracodawcę, stworzenie listy uczestników i listy rezygnacji z PPK, a także spełnienie obowiązków informacyjnych wobec pracowników.

Mamy świadomość, jak dużo pracy czeka pracodawcę. Dlatego aplikacja zachowajkontrole.pl Polskiej Kancelarii Brokerskiej w intuicyjny sposób pozwoli na zebranie potrzebnych informacji oraz usprawni komunikację z pracownikiem.

Działaj bezpiecznie, zgodnie ze standardami RODO. Stosowane przez nas rozwiązania uzyskały akredytację bezpieczeństwa ze strony Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce a standardy bezpieczeństwa opierają się na technologiach Microsoft. 

Korzystaj z elektronicznego archiwum Pracowniczych Planów Kapitałowych – deklaracje lub oświadczenia podpisuj i rejestruj elektronicznie. 

Wyeliminuj błędy i oszczędź czas.

Lista obowiązków oraz czynności powtarzalnych, związanych z obsługą PPK jest długa. Dla Pracowniczych Planów Kapitałowych udostępniamy banalnie prostą w działaniu aplikacje zachowajkontrole.pl, dzięki której nasi klienci oszczędzą cenny czas i zachowają kontrolę nad rozliczeniami wpłat na rachunki pracowników. Z aplikacji korzystać mogą pracownicy – przy użyciu smartfon-a, tabletu, czy komputera. Zakres funkcjonalności jakie chcesz dostarczyć dla pracowników możesz rozszerzyć poza zagadnienia związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Odpowiedzialne prowadzenie PPK pozwala na wzmocnienie relacji z pracownikami.

Przedsiębiorcy, dzięki odpowiedniej polityce w prowadzeniu PPK i przy wsparciu dedykowanej platformy zachowajkontrole.pl, wzmocnią swój wizerunek w oczach osób zatrudnionych oraz łatwiej pozyskają nowych wartościowych pracowników.

Aplikacja zachowajkontrole.pl daje pracownikom w ramach funkcjonalności Pracowniczych Planów Kapitałowych możliwość monitorowania rachunków oraz wysyłanie elektronicznych dokumentów do pracodawcy.

 

Zwyczaje rynku ubezpieczeniowego w obszarze ubezpieczeń morskich i śródlądowych to właściwie kolejny zbiór prawa, bogatego w przeróżne rozwiązania.

Łączymy te ukształtowane zwyczaje ze znajomością kodeksu morskiego i innych obszarów prawa które zachodzą na ryzyka kształtowane w tej dziedzinie przez nowoczesną gospodarkę. Czują się z nami bezpiecznie wielcy armatorzy jak i posiadacze mniejszych jednostek. Zabezpieczamy ryzyka casco żeglugi morskiej i śródlądowej, cargo, odpowiedzialności cywilnej, a także inne dedykowane rozwiązania związane z prowadzoną działalnością, np.: ubezpieczenie kaucji, oc sternika jachtowego, utraty zysku.

W Polskiej Kancelarii Brokerskiej wiemy, że obszar regulacji prawnych i produktowych w tym obszarze należy do wyjątkowo specjalistycznych.

Od wielu lat zabezpieczamy floty powietrzne jak i pojedyncze odrzutowce, śmigłowce oraz mniejsze jednostki. Oferujemy dostęp do sprawdzonych ogólnoświatowych rozwiązań w tej dziedzinie, zapewniając również wsparcie w plasowaniu ryzyka działającym w Polsce Towarzystwom Ubezpieczeń w ramach umów koasekuracyjnych. Polska Kancelaria Brokerska zabezpiecza ryzyka odpowiedzialności cywilnej w pełnym obszarze jego występowania, aero-casco, następstwa nieszczęśliwych wypadków i inne. Kluczowe w tej dziedzinie okazuje się 24 godzinny dostęp do usługi likwidacji szkód, ponieważ zabezpieczane przez nas floty są w powietrzu na całym świecie właśnie w każdym obszarze czasowym. Polska Kancelaria Brokerska dosłownie zarządza ryzykiem w powietrzu.

Polska Kancelaria Brokerska oferuje ubezpieczenia finansowe – jako sprawdzony broker dostarczamy alternatywnych rozwiązań dla produktów bankowych.

W obszarze dla instytucji finansowych dostraczamy m.in. produkty zabezpieczające ryzyko fraudu, ubezpieczenia depozytów, itp.

Zapewniamy wypłatę określonej kwoty w sytuacji, gdy kontrahent nie wywiązuje się z wzajemnych ustaleń oraz liczne zabezpieczenia i gwarancje np.: dobrego wykonania kontraktu, zapłaty wadium, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki wpłaconej poczet wykonania zlecenia, itp.

Potrzebujesz ubezpieczyć coś, co wydawałoby się niemożliwe do ubezpieczenia? Nie możesz znaleźć odpowiedniego produktu?

Polska Kancelaria Brokerska oferuje ubezpieczenia specjalne, czyli takie, które - jak mogłoby się wydawać - nie istnieją. Dzięki wyspecjalizowanym usługom brokerskim zapewniamy dostęp do nietypowych produktów ubezpieczeniowych - niezbędnych np. przy organizacji dużych imprez sportowych, wydarzeń kulturalnych, realizacji filmowych, teatralnych, prowadzeniu działalności medialnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez NNW uczestników, ubezpieczenie kosztów odwołania imprezy, ubezpieczenie od ryzyka wypłaty nagrody w loteriach i konkursach.

Dodatkowo rekomendujemy nowatorskie rozwiązania na rynku ubezpieczeniowym poprawiające bezpieczeństwo Twojej działalności.

Media Internet
Szybki oraz nieograniczony dostęp do informacji, utworów i danych z jednej strony w bardzo dużym stopniu ułatwia życie, z drugiej, potrafi spowodować kolosalne szkody i straty w życiu prywatnym oraz  biznesie. Do tego zalicza się naruszenie dóbr osobistych osoby trzeciej w związku z publikacją reklamy, ujawnienie informacji poufnej, naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, naruszenie praw autorskich, tajemnicy handlowej, prawa do znaków towarowych praw o ochronie własności intelektualnej. Prowadzimy negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowym, które w konsekwencji pozwalają nam skonstruować polisę obejmująca ochroną takie ryzyka.

Cyber risk, ubezpieczenie cybernetyczne
Świadomość Przedsiębiorców na temat ryzyk związanych z utratą gromadzonych i przetwarzanych danych jest stosunkowo niska do incydentów, które mają miejsce. Statystyki pokazują, że zagrożenie utraty i kradzieży danych stanowią jedno z głównych zagrożeń przedsiębiorców. Naszym klientom proponujemy cyber ubezpieczenia - rozwiązania zabezpieczające infrastrukturę informatyczną, aby  w razie ataku hakerskiego to ubezpieczyciel pokrył koszty skutków cyberprzestępstwa takich jak przywrócenie danych, nowe oprogramowanie.

Ekologia - ubezpieczenie Eko
Usługa serwisu brokerskiego to także znajomość przepisów nowych dyrektyw i ustaw nakładających większy zakres odpowiedzialności na działalność naszych Ubezpieczonych, którą to odpowiedzialność, jak chociażby za szkody w środowisku, należy prawowicie  zabezpieczyć. Brokerzy PKB wiedzą jak zrobić to optymalnie. Zgodnie z naszą misją: Zawsze po Twojej stronie, pomagamy prowadzić Ci biznes na najwyższym poziomie i spełniać standardy europejskie.

Światowe rynki oferują coraz więcej, pojawiają coraz to nowsze produkty mające poprawić jakość życia, nowe usługi, a wraz z nimi nowe zagrożenia. Jako profesjonalny broker ubezpieczeniowy musimy reagować na potrzeby naszych Klientów i sprostać ich oczekiwaniom. Nasza oferta wykracza ponad przeciętną usługę brokerską. Dajemy z siebie jeszcze więcej.  

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...