Zawsze po Twojej stronie
Thursday, 04 January 2024 10:17

IBNR (Incurred But Not Reported)

Rezerwa IBNR (ang. "incurred but not reported") to pojęcie stosowane w branży ubezpieczeniowej, odnoszące się do rezerw utworzonych na pokrycie szkód, które miały miejsce, ale nie zostały jeszcze zgłoszone do zakładu ubezpieczeń do dnia kalkulacji rezerw. Termin ten pochodzi z języka angielskiego i dosłownie tłumaczy się jako "zaistniałe, ale niezgłoszone".

W kontekście ubezpieczeń majątkowych, rezerwa IBNR jest uznawana za jedną z najważniejszych rezerw majątkowych, mając istotny wpływ na stabilność finansową zakładów ubezpieczeń.

Published in Likwidacja szkód

Wednesday, 20 September 2023 10:07

Fraud ubezpieczeniowy

Słowo "fraud" ma swoje korzenie w języku łacińskim. Wywodzi się od łacińskiego "fraus", które oznacza "oszustwo" lub "podstęp". Zatem samo słowo fraud odnosi się do wszelkich działalności, które mają na celu nieuczciwość lub wprowadzenie w błąd w celu uzyskania niezasłużonej korzyści.

Tymczasem termin "fraud ubezpieczeniowy" oznacza oszustwo popełniane w kontekście ubezpieczeń. Obejmuje ono różne działania, takie jak zatajanie informacji, manipulowanie dokumentacją, inscenizowanie szkód lub przedstawianie fałszywych roszczeń w celu uzyskania niezasłużonych odszkodowań. Mówiąc prościej to misterna sztuka oszustwa, której celem jest zaciemnienie prawdy i przekręcenie rzeczywistości.

Published in Prawo

Thursday, 26 August 2021 07:10

Odpowiedzialność ponad absurdem

Nanga Parbat. W styczniu 2018 roku oczy całej Polski były skierowane na ten owiany złą sławą himalajski ośmiotysięcznik. W ścianie góry rozgrywał się dramat: dwójka wyczerpanych wspinaczy dokonywała trudnego zejścia ze szczytu, z każdą chwilą tracąc resztki sił i odmrażając się. W końcu stało się jasne, że nie uda im się dotrzeć do bazy samodzielnie. 

Znajdując się na wysokości ponad siedmiu tysięcy metrów nad poziomem morza, nie mogli liczyć na przylot śmigłowca. Wydawało się, że nie ma już dla nich ratunku. I wtedy stało się coś, co pokazuje, jak wielką siłę ma poczucie odpowiedzialności za drugą osobę znajdującą się w potrzebie.

Published in Artykuły

Oznaczają szkody spowodowane w wyniku uboju zarządzonego przez lekarza weterynarii, dokonanego w następstwie huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Published in Definicje

Oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.

Published in Definicje

Oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.

Published in Definicje

Tuesday, 15 June 2021 13:07

Szkody spowodowane przez lawinę

Oznaczają szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota

Published in Definicje

Oznaczają szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi. Z uściśleniem, że za szkody spowodowane przez:

- zapadanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie

- usuwanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach

Published in Definicje

Tuesday, 15 June 2021 13:02

Szkody spowodowane przez piorun

Oznaczają szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia.

Published in Definicje

Tuesday, 15 June 2021 13:00

Szkody spowodowane przez grad

Oznaczają szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu.

Published in Definicje

Page 1 of 2
Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...