Zawsze po Twojej stronie
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 240
Wednesday, 19 June 2024 10:36

Implozja

Słowo "implozja" pochodzi od łacińskiego terminu "implosio", który jest złożeniem dwóch elementów: przedrostka "im-" (oznaczającego "do wewnątrz") i rdzenia "plodere" (oznaczającego "uderzać, uderzać na coś"). W rezultacie, "implosio" oznacza "uderzenie do wewnątrz" lub "zapadnięcie się do środka".

Etymologia tego słowa podkreśla jego fundamentalne znaczenie, które odnosi się do nagłego i gwałtownego zapadnięcia się obiektu pod wpływem wewnętrznych lub zewnętrznych sił. Współczesne użycie terminu "implozja" jest zgodne z jego łacińskimi korzeniami, opisując zjawisko, w którym struktura lub system gwałtownie zapada się do wewnątrz, często z dramatycznymi konsekwencjami.

Published in Polisa

Śmierć brytyjskiej królowej, Elżbiety II to wydarzenie nie tylko symboliczne, ale i mogące mieć realne konsekwencje dla światowego porządku.

Nie ulega wątpliwości, że monarchini przez 70 lat swojego panowania była dla Brytyjczyków symbolem przywiązania do tradycji, dawała im poczucie wspólnoty i stabilności władzy. Dlatego jej odejście oznacza koniec pewnej epoki. Co więcej, wybitny historyk Norman Davies jest zdania, że śmierć królowej zwiastuje ostateczny rozpad Zjednoczonego Królestwa.

Published in Artykuły

Monday, 20 June 2022 06:42

Koszty leczenia kierowców

Jeśli jesteś właścicielem firmy transportowej, zadaj sobie te pytania:

⇒ Czy Twoi kierowcy wyjeżdżają służbowo za granicę?

⇒ Czy Twoi kierowcy w ramach wykonywanej pracy w zakresie działalności przedsiębiorstwa, transportują towary?

⇒ Czy zapewniasz bezpieczeństwo swoim kierowcom w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych?

⇒ Czy ubezpieczasz swoich kierowców w przypadku nagłego zachorowania za granicą?

⇒ Czy czujesz spokój podczas ich podróży zagranicznej, bo zapewniasz swoim kierowcom najlepszą ochronę ubezpieczeniową?

... i koniecznie przeczytaj dalej, bo to rozwiązanie Ci się spodoba.

Published in Aktualności

W kwestii ubezpieczenia dla wspólnoty mieszkaniowej, może ona ograniczyć się do negocjowania warunków ubezpieczenia obejmującego wyłącznie nieruchomość wspólną, pozostawiając tym samym kwestię indywidualnego ubezpieczenia do uznania poszczególnych właścicieli wyodrębnionych lokali. Takie rozwiązanie, w pełni zgodne z ustawowym podziałem kompetencji zarządczych we wspólnocie, niesie ze sobą możliwość pozostawania „białych plam” na mapie ryzyka ubezpieczeniowego.


Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego, zgłoszone do ubezpieczenia i zlokalizowane w nieruchomości wspólnej w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia tj. urządzenia instalacje, maszyny, środki niskocenne, wewnętrzne, stałe elementy budynku.


Przedmiotem ubezpieczenia jest rozszerzenie o ubezpieczenie wzrostu wartości mienia związanego z jego nabyciem, ulepszeniem, modernizacją, remontem, przeszacowaniem.


Tuesday, 15 June 2021 11:56

Ubezpieczenie ryzyka powodzi

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe w ubezpieczonym mieniu spowodowane zalaniem terenów w następstwie podniesienia się stanu wody w korytach lub wód przybrzeżnych.

Published in Zakres

Tuesday, 15 June 2021 11:54

Ubezpieczenie drobnych prac remontowych

Przedmiotem ubezpieczenia są szkody powstałe w związku z prowadzonymi drobnymi pracami remontowymi. Zaliczamy do nich miedzy innymi koszty robocizny oraz wartość maszyn i urządzeń, materiałów użytych do wykonywania prac remontowych.

Published in Zakres

Tuesday, 15 June 2021 11:52

Ubezpieczenie ryzyka wandalizmu

Ubezpieczyciel odpowiada za celowe uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. Zaliczamy do nich między innymi elewacje zewnętrzne budynków, drzwi wejściowe, instalacje i kasety przywoławcze wind i domofonów, dźwigi osobowe, instalacje i urządzenia monitorujące.

Published in Zakres

Tuesday, 15 June 2021 11:51

Ubezpieczenie aktów terrorystycznych

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe w ubezpieczonym mieniu spowodowane nielegalną akcją o charakterze przestępczym, organizowane indywidualnie lub zbiorowo.

Published in Zakres

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...