Zawsze po Twojej stronie
Friday, 21 August 2015

Postaw na jednego!

Postaw na jednego!

Czy ilość idzie w parze z jakością? Nie zawsze! Szczególnie w przypadku wielości pełnomocnictw udzielonych pośrednikom ubezpieczeniowym.
Nie każdy wie, że w efekcie cena ubezpieczenia nie jest najniższą możliwą, a warunki polisy dalece odbiegają od optymalnych, czasami zawierając wręcz postanowienia rażąco niekorzystne.

 

Rynek ubezpieczeniowy boryka się z problemem rosnącej liczby pośredników, którzy kierując się własnym zyskiem nie informują Klientów o naturze wyłącznego stosunku umowy z brokerem ubezpieczeniowym. Mnoga liczba pełnomocnictw prowadzi do sytuacji, w której brokerzy zmuszeni są skoncentrować się na wyłącznie jednym aspekcie umowy ubezpieczenia jakim jest cena.

W praktyce okazuje się, że najczęściej kontraktu z Klientem nie wygrywa ten pełnomocnik, który szczegółowo analizuje ofertę i ją modyfikuje, ale ten który pierwszy prześle informacje o ustalonej zniżce. Spłyca to rolę brokerów i zachęca ich do minimalizacji nakładów ponoszonych na obsługę Klienta, który bywa przekonywany, że zniżkę uzyskał dzięki ustanowieniu wielu pełnomocników. Analiza umów ubezpieczenia zawieranych w taki sposób potwierdza, że cena bynajmniej nie jest najniższą możliwą i Klienci przepłacają średnio od 20-30%. Nie są jednak w stanie się o tym przekonać, bo profesjonalni brokerzy nie godzą się na udostępnianie konkurencji negocjowanych warunków, co zakłóca proces negocjacyjny. W konsekwencji traci na tym Klient.

Podczas XVIII Kongresu Brokerów Ubezpieczeniowych, który odbył się w Rawie Mazowieckiej spotkali się eksperci reprezentujący środowisko ubezpieczeniowe . W trosce o dobro Klientów i zapewnienie im jak najlepszej ochrony debatowali nad problemem wielości pełnomocnictw.

Wniosek był jeden - działania pośredników zmierzające do nawiązania współpracy

z Klientem, który ma aktywne umocowanie brokerskie jest działaniem nieetycznym zarówno względem Klienta jak i środowiska ubezpieczeniowego. Z tych przyczyn liczne były głosy, aby brokerzy, którzy próbują naciągać Klientów na udzielenie kolizyjnego z innym brokerem pełnomocnictwa byli pozbawiani prawa do wykonywania zawodu.

W naszej pracy obserwujemy coraz większą liczbę przypadków, w których Klienci powierzają ochronę ubezpieczeniową więcej niż jednemu pełnomocnikowi. Przyczyny tego zjawiska upatrujemy w działaniu nieetycznych pośredników, którzy kierując się chęcią własnego zysku, wprowadzają w błąd swoich Klientów i nie informują ich o tym, że posiadając wcześniej zawarte umocowanie brokerskie nie mogą podpisać kolejnej umowy bez właściwego uregulowania zakresu umocowań. Jakie są tego skutki? Odpowiedź jest bardzo prosta. Niedoinformowani Klienci ponoszą konsekwencje naruszenia warunków pełnomocnictwa, co często wiąże się z dodatkowymi kosztami finansowymi. Ponadto wpływają też na pracę brokera. Problem wielości pełnomocnictw powoduje, że dochodzi do zaburzeń w procesie negocjacyjnym, który ma na celu uzyskanie dla Klienta najlepszej oferty po jak najlepszej cenie. Zawierane przez Polską Kancelarię Brokerską pełnomocnictwa mają charakter wyłączny. To zobowiązuje nas do weryfikacji całego rynku ubezpieczeniowego i wszystkich dostępnych ofert, negocjowania ich warunków i przedłożenia rekomendacji Klientowi. W momencie, kiedy w procesie negocjacyjnym pojawią się inni pośrednicy, mocno ograniczone okazuje się osiągnięcie pożądanego efektu końcowego, wtedy często negocjacje przerywane są w połowie drogi do zamierzonego celu i oczekiwany rezultat pozostaje w sferze niezrealizowanej.

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...