Zawsze po Twojej stronie
Tuesday, 15 June 2021 10:09

Standstill Cover

Klauzula budowlano - montażowa pozwala na objęcie ochroną okresu, w którym prace budowlano-montażowe nie są prowadzone (wstrzymano je).

Published in Zakres

Monday, 14 June 2021 14:10

Klauzula Lay-up

Klauzula postojów: w ubezpieczeniach lotniczych typu „hull” jej zastosowanie zmniejsza całkowity koszt ubezpieczenia.

Published in Zakres

Monday, 14 June 2021 10:44

Klauzula ubezpieczeniowa

Zapis w polisie ubezpieczeniowej zastrzegający możliwość ograniczenia lub zmiany zakresu ochrony. Klauzula może także nakazywać lub zakazywać pewnych działań. W przypadku niezastosowania się do jej postanowień umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana. Szczególną uwagę ubezpieczony powinien zwrócić na wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa.

Published in Zakres

Monday, 14 June 2021 09:43

Cut through clause

Klauzula upoważniająca reasekuratora do wypłaty odszkodowania bezpośrednio ubezpieczonemu z pominięciem reasekurowanego (cedenta).

Published in Polisa

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...