Ubezpieczenia budowlane

Zawsze po Twojej stronie

Budujemy bezpieczeństwo

Polska Kancelaria Brokerska oferuje ubezpieczenia budowlane – jako licencjonowany broker z  ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku, kompleksowo doradzamy i wspieramy inwestorów.

W naszej ofercie znajdują się zarówno ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i zawodowej. Zabezpieczamy przed ryzykami inwestycyjnymi oraz obejmujemy ochroną wszystkich uczestników inwestycji budowlanej. Ubezpieczamy następstwa nieszczęśliwych wypadków, maszyny, obiekty, ukryte wady, etc. Tym samym Polska Kancelaria Brokerska buduje Twoje bezpieczeństwo. 

Lista ryzyk związanych z realizacją inwestycji budowlanej jest długa. Na tyle, aby branżę budowlaną kwalifikować do najbardziej niebezpiecznych gałęzi przemysłu, a budowlańców do wykonujących jeden z najbardziej niebezpiecznych zawodów. Pożary, wybuchy, powodzie, kradzieże z włamaniem, nienależyte wykonanie zobowiązania, błędy pracowników, montaż wadliwych elementów, opóźnienia w realizacji powodujące szkody w postaci utraconych korzyści. To tylko nieliczna liczba zagrożeń przypadających na ryzyka budowlane i ryzyka montażowe.

Polska Kancelaria Brokerska trzyma rękę na pulsie. Budownictwo to branża wymagająca precyzyjnie i kompleksowo skonstruowanej ochrony ubezpieczeniowej. To jak budowa rusztowania - każdy element jest kluczowy i musi pasować do pozostałych, aby tworzyć spójną całość. Taki jest właśnie serwis brokerski Polskiej Kancelarii Brokerskiej. Naszą współpracę z klientem budujemy na mocnych fundamentach: zaufaniu, doświadczeniu, wysokiej jakości obsługi, pozycji na rynku oraz indywidualnemu podejściu do klienta. W ramach współpracy oferujemy najkorzystniejsze pod względem zakresu jak i ceny programy ubezpieczeniowe z możliwością włączenia niestandardowych zapisów do umowy ubezpieczenia tak, aby zabezpieczyć to, co ważne, a wyeliminować zapisy, które nie dotyczą Twojej inwestycji. Dzięki temu masz gwarancję, że Twoja ochrona będzie szczelna, bez wad i uchybień.

Programy Ubezpieczeniowe wynegocjowane dla Naszych Klientów obejmują ochroną prace montażowo-budowlane oraz mienie w postaci sprzętu, narzędzi, maszyn, zaplecza budowy, materiału, mienia należącego do Inwestora, mienia będącego pod kontrolą wykonawcy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej (w związku z czynem niedozwolonym, szkodami wyrządzonymi osobom trzecim podczas prac budowlano-montażowych), OC produkt, OC kontrakt z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, OC ubezpieczającego w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Ponadto dodatkową ochroną można objąć działalność podwykonawców, włączając do programu polisę OC podwykonawców, a także uwzględnić OC za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom niepartycypującym w realizacji inwestycji.

Korzyści:

- Najkorzystniejsze warunki cenowe
- Najszerszy zakres ochrony
- Sprawna  szybka i skuteczna likwidacja szkód
- Korzystne OWU

Przy tak dużej liczbie szkód występujących w branży budowlanej wiemy, jak ważny dla naszych Klientów  jest proces likwidacji szkód. To jeden z kluczowych elementów, którego nie powinno zabraknąć w serwisie profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenia budowlane

Zabezpieczamy przed ryzykami inwestycyjnymi oraz obejmujemy ochroną
wszystkich uczestników inwestycji budowlanej.

Skontaktuj się z doradcą

Wiemy jak cenny w tej branży jest czas i bezpieczeństwo. Branża budowlana odznacza się wysoką częstotliwością ryzyk, które przekładają się na wysokość szkód liczonych nawet w milionach złotych. Polisę ubezpieczeniową kształtujemy, włączając w nią dodatkowe klauzule, które w przypadku wystąpienia szkody pozwalają na odzyskanie poniesionych nakładów i zrekompensowanie strat związanych z karami umownymi za opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia.

Wojciech Bednarek

Manager ds. Współpracy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...