Artykuły

Zawsze po Twojej stronie
czwartek, 19 grudzień 2013

Okiem brokera: zmiany w podejściu do ryzyka

Okiem brokera: zmiany w podejściu do ryzyka

Zmiany kształtujące nowe podejście do ryzyka przez Zakłady Ubezpieczeń.

 

Od 1 stycznia 2014 r. zawód zarządcy nieruchomości zostanie zderegulowany.

Ustawodawca wykreślił z ustawy o gospodarce nieruchomościami definicję zarządcy oraz usunął zapisy określające, na czym polega zarządzanie nieruchomościami. Nastąpiły tez zmiany w zakresie przedmiotu ubezpieczenia. Art.186 ust.3 brzmiał „Zarządca nieruchomości podlega  obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 185 ust. 1 i 1a. W nowym brzmieniu zarządca podlega ubezpieczeniu „(…) w związku z zarządzaniem nieruchomością(…)”. Skutkuje to swobodą kształtowania zakresu odpowiedzialności.

Dotychczasowe czynniki kształtujące składkę odnosiły się do:

osoby zarządcy, zasobu obsługiwanego przez tą osobę, obrotu (różny sposób liczenia), dotychczasowej szkodowości (lata bezszkodowe).

Nowe czynniki kształtujące składki w Towarzystwach oderwane będą od osoby zarządcy, a przypisane zostaną do przedsiębiorstwa. Składka uzależniona będzie od: obrotu, wzorca umowy, ilości osób objętych ochroną, ograniczeń odpowiedzialności (sumy gwarancyjnej).

Osoby posiadające licencję a zatrudnione u Zarządcy nie będą musiały posiadać własnej polisy OC. Mogą  rozważyć wykupienie polisy dobrowolnej do kwoty trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego z umowy o pracę.

Polisa Zarządcy będzie obejmować ochroną działanie firmy bez względu na formę prawną i ilość osób w niej zatrudnionych. Będzie to miało duże znaczenie z punktu widzenia kształtowania ryzyka,  gdyż w jednej polisie ochroną objęte będą działania wszystkich osób jakie do tej pory w firmie wykonywały czynności zarządzania nieruchomościami a posiadały odrębne polisy. Dodatkowo nieprecyzyjne pojęcie wprowadzone przez ustawodawcę „zarządzanie nieruchomościami” powoduje, iż pojawiła się możliwość włączenia do polisy zakresu czynności jakie do tej pory polisa nie obejmowała. Podwyższy to ryzyko z punktu widzenia Towarzystwa Ubezpieczeń.

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...