Artykuły

Zawsze po Twojej stronie
czwartek, 26 październik 2023

Zasady Odpowiedzialności Władz Publicznych za Szkody

Zasady Odpowiedzialności Władz Publicznych za Szkody

Zima to czas, kiedy piękno przyrody może nagle zmienić się w pułapkę. Na śliskich, pokrytych śniegiem czy lodem chodnikach, ryzyko upadku i odniesienia obrażeń rośnie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, kto odpowiada za te nieprzyjemne incydenty? Odpowiedź znajduje się w przepisach prawa, które regulują odpowiedzialność gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego.

Śliska Sprawa Odpowiedzialności

Odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek nieodśnieżonych dróg czy chodników gminnych spoczywa na danej gminie. Zlecenie tych zadań innemu podmiotowi nie zwalnia jej od odpowiedzialności poza pewnymi wyjątkami. 

Jest to zgodne z Art. 417 kodeksu cywilnego, który odnosi się do odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej. 

Ewolucja Przepisów

Wcześniej, aby uzyskać odszkodowanie, poszkodowany musiał udowodnić winę konkretnego funkcjonariusza publicznego. Od tamtej pory zasady uległy liberalizacji. Obecnie, nawet jeżeli nie jest możliwe wskazanie konkretnej osoby odpowiedzialnej za szkodę, władza publiczna może być zobowiązana do jej naprawienia.

Zasady te mają swoje korzenie w przepisach prawa, które podlegały zmianom. Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej była i jest kluczowym elementem zapewniającym ochronę praw obywateli przed działaniami lub zaniechaniami organów państwa i samorządu.

WAŻNE 

W konsekwencji odpowiedzialność ta opiera się wyłącznie na przesłance bezprawności lub zaniechania i jest powiązana nie z zachowaniem konkretnego funkcjonariusza, lecz z niezgodnym z prawem działaniem danej struktury organizacyjnej, która wykonuje władzę publiczną

Solidarna Odpowiedzialność

Kiedy zadania publiczne są realizowane przez zewnętrzne podmioty na podstawie umów czy porozumień, obowiązek naprawienia szkody może dotyczyć zarówno jednostki samorządowej, jak i wykonawcy tych zadań. To ważne w kontekście zabezpieczenia interesów osób poszkodowanych.

Powierzenie zadania przez gminę innemu podmiotowi, niezależnie od sposobu, w jaki to zrobiono, nie zwalnia jej od odpowiedzialności na podstawie art. 417 par. 2 k.c. Przepis ten przewiduje odpowiedzialność solidarną, czyli gminy i podmiotu, któremu zlecono zadanie (w tym komunalnej spółki). 

Gmina musi mieć więc świadomość, że w większości przypadków nie uwolni się od obowiązku pokrycia szkody, gdy zleci zadanie innemu podmiotowi.

Z życia wzięte

Przypomnijmy przykład, w którym błędy popełnione podczas sporządzania testamentu skutkowały odpowiedzialnością gminy. Nieodpowiednie działanie urzędnika stanu cywilnego, który nie zastosował się do procedur prawnych, było podstawą do wniesienia roszczenia odszkodowawczego.

Refleksje końcowe

Zrozumienie i zastosowanie Art. 417 jest kluczowe dla ochrony praw obywateli. Dzięki jasno określonym zasadom odpowiedzialności, osoby poszkodowane przez działania lub zaniechania władzy publicznej mają ułatwioną ścieżkę do dochodzenia swoich praw. Pamiętajmy, że zaniechanie lub bezprawność w działaniach władz publicznych, może być podstawą do roszczeń odszkodowawczych.

W dobie zmieniających się warunków atmosferycznych i rosnącej świadomości prawnej społeczeństwa, zrozumienie tych zasad jest nie tylko istotne, ale i niezbędne dla każdego obywatela. To, jak władze publiczne radzą sobie z obowiązkami i odpowiedzialnością, wpływa na bezpieczeństwo i dobrostan nas wszystkich.

Jest to także przestroga dla władz lokalnych i urzędów państwowych, aby z należytą starannością podchodzić do swoich obowiązków, pamiętając, że za ich niewykonanie, bądź niewłaściwe wykonanie, mogą ponosić konsekwencje odszkodowawcze.

 

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...