Artykuły

Zawsze po Twojej stronie
środa, 21 sierpień 2013

Abuzywnie o odszkodowaniu z auto-casco

Abuzywnie o odszkodowaniu z auto-casco

Sąd Okręgowy w Słupsku oddalił roszczenie o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu pozostawionego w myjni przez pracownika, który nie posiadał uprawnień (wyrok z dnia 12.07.2013r., sygn. akt. IV Ca 329/13).

Zgodnie z OWU AVIVA, Punkt 7 ust. 1 podpunkt 5 stanowi, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w czasie, gdy kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu lub gdy pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych potwierdzonych wpisem w dowodzie rejestracyjnym. Podobne postanowienia OWU stosuje większość Ubezpieczycieli na rynku. W opinii Sądu ubezpieczony powinien sprawdzić uprawnienia pracowników warsztatu do kierowania tym pojazdem. Wydaje się jednak, że nawet taka staranność mogłaby nie uchronić ubezpieczonego przed odmową wypłaty odszkodowania, gdyż pracownik mógłby skłamać np. co do posiadania określonych uprawnień. Sąd Okręgowy w wyroku stwierdził: „Strona może, ale nie musi zawierać takiej umowy i wyrażać zgody na tego typu postanowienia”. Uzasadnienie wyroku koliduje z tezą Sądu Najwyższego nt abuzywności postanowień (wyroku z dnia 19 marca 2007 r. sygn. akt II SK 21/06). Postanowienia takie warto z umowy eliminować na etapie zawierania umów generalnych dla floty pojazdów, dla pojedynczych umów. Konsumenci jednak nie mają takiej możliwości, czego zdaje się organ orzekający nie uwzględnił.

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...