Artykuły

Zawsze po Twojej stronie
wtorek, 21 wrzesień 2021

Czas liderów

Czas liderów

Kogo możemy nazwać liderem? Najczęściej osoba, którą określa się tym mianem nie wymaga dodatkowej definicji: to charakter jej działań wynosi ją ponad przeciętną większość i czyni wyraźnym punktem odniesienia dla innych.

Warto jednak zastanowić się głębiej i odpowiedzieć sobie na pytanie, czym odznacza się lider? Jest jasne, że jego praca musi nie tylko spełniać najwyższe standardy, ale również stale przekraczać dotychczasową jakość oferowanych usług, a on sam nieustannie się doskonalić.

Z tego powodu prawdziwych czempionów może być niewielu i zawsze będą stanowić elitarne grono tych, którzy nie boją się patrzeć dalej i skutecznie realizować swoje zamierzenia. Inspirują, wyznaczają kierunki i cele, przede wszystkim zaś wytyczają drogę do ich realizacji.

Dobry gospodarz zapewnia bezpieczeństwo

Spółdzielnie mieszkaniowe są tym obszarem, który w szczególności wymaga sprawnych i ponadprzeciętnych gospodarzy. To sposób zarządzania, zaangażowanie pracowników, budowanie relacji z mieszkańcami pozwalają niektórym spółdzielniom stać się prawdziwym wzorem do naśladowania. Dzięki temu lokatorzy mogą w pełni cieszyć się swoim wyjątkowym „miejscem na ziemi”. Efekt ten jest możliwy dzięki pracy liderów – osób o wyjątkowej świadomości tego, czym jest administrowanie zasobami mieszkaniowymi z jednej strony i wspólnotą mieszkańców z drugiej.

Od zawsze synonimem dobrego zarządzania i gospodarowania była umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa. Zadanie to można wykonać na dwa sposoby. Pierwszym będzie ograniczenie się do przemyślanego, ale jednak minimum. Lider podejdzie do tematu inaczej. Będzie dążył do znalezienia rozwiązania kompleksowego, które całościowo zabezpieczy wszystkie ryzyka i będzie stanowiło gwarancję prawdziwego bezpieczeństwa. Umiejętność budowania skutecznej osłony przed zagrożeniami niezmiennie stanowi kluczową wartość w oczach ludzi, którym się przewodzi. 

Ubezpieczenie spółdzielni mieszkaniowej

Ubezpieczenie spółdzielni mieszkaniowej jest wyzwaniem szczególnym. Rzecz dotyczy przecież bezpieczeństwa zarówno związanego z mieniem, jak również życiem mieszkających w niej osób. Odpowiedzialność za los i bezpieczeństwo, często tysięcy ludzi ma wielki wpływ na wizerunek zarządzających tym ryzykiem. Dobrze dobrane ubezpieczenie daje jednak zdecydowanie więcej korzyści niż tylko te związane z public relations. Od jego zakresu zależy stabilność finansowa spółdzielni.

Warto pamiętać, że w tym przypadku obszar wymagający zabezpieczenia oznacza nie tylko tradycyjne zdarzenia losowe (takie jak np. zalania, poślizgnięcia się). To także zagrożenia pojawiające się w czasie remontów. Znakiem obecnych czasów są, chociażby ryzyka cybernetyczne i konieczność spełnienia wymagań zawartych w RODO. 

Granice wyobraźni 

Często najbardziej nawet bujna wyobraźnia nie jest w stanie przewidzieć sytuacji, które mogą mieć miejsce. Przykład? W środowisku spółdzielczym znana jest historia pewnej inwestycji, która polegała na wykonaniu ocieplenia elewacji kilkunastu budynków. Warstwa izolująca została połączona ze ścianą za pomocą specjalistycznych kotew. Niestety, wykonawca osadził je nieprawidłowo. Zostały zbyt płytko wwiercone w podłoże. Przyniosło to opłakane skutki. Po dwóch latach od zakończenia prac na jednym z budynków doszło do poluzowania się mocowań. Stopniowa destabilizacja warstwy izolacyjnej była widoczna gołym okiem: ściana zaczęła „falować”. Całkowity ciężar użytego materiału liczony był w tonach, dlatego żadna ekipa budowlana nie chciała podjąć się naprawy, słusznie obawiając się o swoje życie. Dopiero interwencja straży pożarnej pozwoliła zabezpieczyć miejsce fuszerki. Konieczny był ponowny remont. Duża spółdzielnia mieszkaniowa musiała zapłacić za zabezpieczenie placu budowy i inne koszty likwidacji szkód prawie pół miliona złotych. Niestety, do polisy nie zostały włączone ryzyka montażowo-budowlane chroniące przed fuszerką wykonawcy. 

Innym wydarzeniem, które wywołało dyskusję wśród prezesów spółdzielni, była sytuacja wycieku danych wrażliwych należących do lokatorów. Jak do tego doszło? Członek spółdzielni zalogował się do dedykowanego panelu mieszkańca, chcąc sprawdzić stan rachunków za wodę. Ku swojemu wielkiemu zdziwieniu zauważył, że ma dostęp nie tylko do swojego konta, ale również do kont wszystkich sąsiadów z okolicy. Jak na dłoni miał przed sobą informacje, które nigdy nie powinny dotrzeć do jego oczu. O zdarzeniu poinformował policję oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych. Rozpoczęto dochodzenie. Straty spółdzielni, która nie zabezpieczyła się na wypadek utraty kontroli nad systemem informatycznym, były bardzo dotkliwe.  

Lider ochrony

Trzeba to powiedzieć wprost: cechą skutecznej ochrony jest jej precyzyjne dopasowanie. Zdolność zabezpieczenia ryzyk, które dla wielu są trudne do zdefiniowania lub przewidzenia wymaga wsparcia eksperta. To idealne zadanie dla profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego.

Polska Kancelaria Brokerska posiada ponad 20 lat doświadczenia w skutecznym zabezpieczaniu spółdzielni mieszkaniowych. Dziś to właśnie my, jako lider rozwiązań ubezpieczeniowych dostarczamy produkty gwarantujące kompleksową ochronę spółdzielniom mieszkaniowym. Nasze motto brzmi „Zawsze po Twojej stronie” i niezmiennie pozostajemy mu wierni.

Rozwiązania w zasięgu ręki

Doświadczony broker potrafi zwrócić uwagę na kwestie, które początkowo niezauważone przez członków spółdzielni, mogą okazać się bardzo kłopotliwe w przyszłości. Z wielu możliwych problemów dotyczących prawidłowej konstrukcji umowy w zakresie ubezpieczania ryzyk przyjrzyjmy się tylko dwóm podstawowym. Mimo tego, że są to kwestie zasadnicze, bardzo często bywają ignorowane. W przypadku ochrony mienia od ognia i innych zdarzeń losowych trudnością związaną z prawidłowym zawarciem umowy jest właściwe oszacowanie wartości ubezpieczanego mienia. Istnieje możliwość wyceny według wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej. Szacowanie zgodnie z wartością odtworzeniową zapewnia pełną restytucję mienia po szkodzie (jeżeli ubezpieczyciel nie stosuje zapisów ograniczających).

Drugim problemem jest zjawisko zaniżenia sumy ubezpieczenia w OC. Wzrastająca świadomość i presja społeczna powodują, że sądy podnoszą kwoty odszkodowań z roku na rok. Zapisanie w polisie sumy gwarancyjnej na zaniżonym poziomie rodzi ryzyko niezaspokojenia ewentualnych roszczeń. Co, jeśli w ramach jednego zdarzenia poważnie ucierpi więcej niż jedna osoba? Wtedy, gdy dojdzie do wybuchu gazu lub urwania się komina na przechodzące pod budynkiem dzieci, kwota takich roszczeń może przekroczyć kilkudziesięciokrotnie wartość sumy gwarancyjnej.

Częste stwierdzenia pojawiające się ze strony zakładów ubezpieczeń o możliwości zabezpieczenia mienia tylko w wartości rzeczywistej de facto nie oznaczają faktycznej i pełnej restytucji mienia po szkodzie. Nawet przy zdefiniowaniu sumy ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej ubezpieczyciele zastrzegają sobie, że w przypadku szkody rekompensata zostanie wypłacona według wartości rzeczywistej, co stanowić będzie tylko niewielką część kosztów odbudowy. Lokatorzy natomiast zostają pozbawieni mieszkań i poczucia bezpieczeństwa. 

Rozwiązanie? Przed skutkami takich zdarzeń wszechstronnie zabezpiecza tylko program „Ubezpieczenie z filarem” opracowany przez doświadczonych brokerów z Polskiej Kancelarii Brokerskiej.  

Cel: bezpieczna spółdzielnia

Działania brokera są precyzyjne i profesjonalne. Pierwszym krokiem jest wykonanie głębokiego audytu sytuacji spółdzielni oraz jej potrzeb. Na tej podstawie można zdefiniować główne ryzyka i ich istotę. W Polskiej Kancelarii Brokerskiej kładziemy duży nacisk na wsłuchanie się w głos naszych Partnerów oraz osobiste doświadczenia. Siłą naszego programu „Ubezpieczenie z filarem” jest dynamiczne dopasowywanie warunków ochrony do indywidualnych potrzeb spółdzielni.

Warto w tym miejscu zauważyć, że istnieje zasadnicza różnica między podejściem brokera a przedstawiciela zakładu ubezpieczeń. Niezależnie od tytułu, pod którym występuje - może to być nawet „dyrektor przedstawicielstwa", „agent” - zawsze będzie on skoncentrowany na realizacji interesu zakładu ubezpieczeń, którego pozostaje reprezentantem. Już z mocy przepisów, sednem działań Polskiej Kancelarii Brokerskiej jest reprezentacja interesu Klienta. Swój cel odnajdujemy w naszej misji, której definicją są słowa: Zawsze po Twojej stronie! Dobry broker działa racjonalnie: dopiero mając zgromadzoną dokładną wiedzę na temat potencjalnych ryzyk, może przystąpić do oceny wariantów ochrony, poszukując rozwiązań, które zagwarantują bezpieczeństwo spółdzielni. 

Owocem tych działań jest rekomendacja brokerska, będąca wynikiem wnikliwej analizy ofert wielu towarzystw ubezpieczeniowych. Sprawdzenie zakresów ochrony, wysokości zabezpieczeń, definicji oraz wyłączeń – wszystko to spoczywa na barkach brokera.

Wznieść się ponad standard

Polska Kancelaria Brokerska wypracowała rozwiązanie w postaci wyjątkowego w skali ogólnopolskiej programu „Ubezpieczenie z filarem". Program ten jest zaprojektowany precyzyjnie dla sektora spółdzielczego, dzięki czemu nasz serwis i ochrona przekraczają dotychczasowe rynkowe standardy usług. Gwarantujemy prosty i błyskawiczny proces likwidacji szkód, znoszący ciężar wykonywania oględzin i uciążliwych kosztorysów przez spółdzielnie.

Program „Ubezpieczenie z filarem" to także ochrona w zakresie zapewnienia lokalu zastępczego lokatorom. W swoich rękach skupiamy rozległe know-how. Od roku 2009 Polska Kancelaria Brokerska posiada akredytację w zakresie certyfikacji zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym przez Przedsiębiorców. Powyższa akredytacja przyznawana jest przez Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce. To dowód naszych kompetencji i zaufania, którym cieszymy się wśród Klientów. 

Lista korzyści jest długa

Na jakie korzyści współpracy z profesjonalnym brokerem wskazują kierujący spółdzielniami? Z pewnością należy do nich optymalizacja kosztów. Jako broker z ponad 20-letnim doświadczeniem stosujemy rozwiązania, których nie wynegocjuje nikt inny. Wśród ubezpieczycieli posiadamy opinię fachowego, twardego i skutecznego negocjatora stojącego zawsze po stronie swoich Partnerów. Podczas spotkań członkowie spółdzielni wskazują na istotną rolę Polskiej Kancelarii Brokerskiej w procesie likwidacji szkód. Przekłada się to na konkretne korzyści dla zarządzających spółdzielniami: oszczędzają czas i pieniądze w tym zakresie. To my wykonujemy to zadanie. Bezpieczeństwo podejmowania decyzji stanowi ważną wartość dla członków zarządu. Dzięki włączeniu ubezpieczenia D&O komfort pracy zdecydowanie wzrasta, a widmo konsekwencji błędnych decyzji się oddala. 

Nasz serwis brokerski gwarantuje stałe doradztwo dotyczące realizowanej ochrony ubezpieczeniowej. Wskazujemy, co jest objęte jej zakresem i jak zabezpieczyć dodatkowe ryzyka. Co najważniejsze, zawsze działamy tak, by dobro naszego Klienta było na pierwszym miejscu. 

Siła synergii

Współpraca liderów w swoich branżach to doskonały sposób na pełne wykorzystanie ich wyjątkowego potencjału. Spółdzielnie wyróżniające się swoją jakością zasługują na najlepszą ochronę. Dzięki spokojowi wynikającemu z poczucia bezpieczeństwa możliwe staje się stałe wznoszenie na wyższy poziom zarządzania. W Polskiej Kancelarii Brokerskiej z dumą obserwujemy, jak nasi Partnerzy, zyskując skuteczną ochronę, mogą w pełni poświęcić się realizacji ambitnych zadań, które przed sobą stawiają.  

Autor: Paweł Janczak - Prezes Zarządu

Artykuł ukazał się w: Administrator i Menedżer Nieruchomości wrzesień 2021

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...