Artykuły

Zawsze po Twojej stronie
poniedziałek, 07 październik 2013

Okiem brokera: Ubezpieczenie D&O

Okiem brokera: Ubezpieczenie D&O

Czy błędna decyzja jest lepsza od żadnej? Z polisą D&O można tak powiedzieć!

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz zarządu – D&O – zapewnia ochronę majątku prywatnego przed konsekwencjami działań służbowych. Zwiększa wiarygodność spółki w oczach klientów oraz chroni firmę przed finansowymi konsekwencjami decyzji podjętych przez członków jej władz. Zapewnia bezpieczne funkcjonowanie, pozwalając tym samym na swobodne zarządzanie.

Dzięki D&O zarząd ma gwarancję pokrycia kosztów obrony, które mogą okazać się ogromne. Oprócz kosztów usług prawniczych w zakres ochrony wchodzą wydatki wynikające z konieczności korzystania przez doradcę prawnego z usług odpowiedniego eksperta lub biegłego sądowego.

Ubezpieczyciel zapłaci także za każdy dzień, w którym wymagane będzie stawiennictwo przed sądem w związku z dowolnym roszczeniem objętym ochroną ubezpieczeniową w wysokości od 1tys. do 2 tys. PLN za dzień. Dodatkowo przez ubezpieczyciela opłacone zostaną wszelkie koszty związane z koniecznością stawiennictwa sądowego tj. przejazd, zakwaterowanie w hotelu itp. W przypadku nadszarpnięcia dobrego imienia członka zarządu, polisa D&O pokryje także koszty wynajęcia firmy świadczącej usługi public relations, która zadba o poprawę wizerunku.

Istnieje błędne przekonanie, że tylko duże spółki powinny wykupić ubezpieczenie D&O. Członek zarządu lub rady nadzorczej odpowiada do wysokości popełnionej szkody bez względu na to czy jest to duży koncern czy mała spółka. Zarządy przedsiębiorstw o mniejszej kapitalizacji zdecydować się mogą na niższą wysokość sumy gwarancyjnej. Zwykle koszt takiej polisy wahać się może od 3 do 4 tyś. za 1.000.000,- PLN sumy gwarancyjnej. Obecnie dostosowanie działań do wymogów gospodarki rynkowej wymusza na kadrze zarządzającej podejmowania decyzji o zwiększonym ryzyku. Odpowiednio skonstruowana polisa oparta na analizie ryzyka zapewni bezpieczeństwo i swobodę działania władz każdej spółki.

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...