Artykuły

Zawsze po Twojej stronie
środa, 06 listopad 2013

Sąd Najwyższy po stronie kierowców.

Sąd Najwyższy po stronie kierowców.

Zwrot kosztów za wynajem auta zastępczego należy się każdemu. 

Zdaniem Sądu Najwyższego nie tylko przedsiębiorcy mają prawo do zwrotu kosztów najmu samochodu zastępczego, lecz także osoby fizyczne. Sąd Najwyższy podkreślił, że odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej  obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego. Odpowiedzialność ta nie jest uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji miejskiej. Ponadto Sąd Najwyższy podkreślił, że zgodnie z przepisami prawa sprawca zdarzenia zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych w następstwie zdarzenia szkodzącego, które by nie powstały bez tego zdarzenia. Za takie koszty należy uznać wydatki, które służą ograniczeniu bądź wyłączeniu negatywnych następstw majątkowych doznanych przez poszkodowanego w wyniku uszkodzenia pojazdu. W ocenie SN za negatywne następstwo majątkowe może być uznana utrata możliwości korzystania z rzeczy (pojazdu), a więc utrata uprawnienia będącego atrybutem prawa własności. Zwrot pieniędzy za wynajem auta zastępczego należy się każdemu właścicielowi uszkodzonego pojazdu. Zakłady ubezpieczeń nie mogą odmówić zwrotu poniesionych kosztów z tego powodu, że w miejscu zamieszkania poszkodowanego funkcjonuje komunikacja publiczna, gdyż w opinii Sądu są to odmienne sposoby przemieszczania się. Nie jest też konieczne udowodnienie, że samochód jest potrzebny w życiu codziennym, bowiem posiadanie auta nie jest obecnie „przejawem luksusu, lecz stałym, codziennym elementem egzystencji, spełniającym różne funkcje życiowe”. Szkoda  wyraża się więc w pozbawieniu poszkodowanego możliwości korzystania z samochodu - w trakcie naprawy.

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...