Serwis Brokerski

Zawsze po Twojej stronie

Serwis brokerski

Polityka cookies

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie przepisów art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

W naszym serwisie internetowym pod nazwą: Polska Kancelaria Brokerska, dalej jako Serwis, dostępnym pod adresem internetowym: www.pkbroker.pl stosujemy pliki cookies.

Co to są pliki "cookies"

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystanie plików "cookies"

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Polska Kancelaria Brokerska. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Zapamiętywanie informacji przesyłanych w plikach cookies nie jest w żaden sposób związane z gromadzeniem danych osobowych czy zapisywaniem innych poufnych informacji.

W jakim celu stosujemy pliki cookies?

Jak już wyżej zasygnalizowaliśmy, w ramach naszego Serwisu stosujemy pliki cookies, aby jak najlepiej dostosować jego zawartość, w tym treść, do preferencji danego Użytkownika.

Pliki cookies pozwalają nam również opracowywać tzw. statystyki odwiedzin (oczywiście anonimowych!), dzięki którym dowiadujemy się, w jaki sposób Użytkownicy korzystali z naszego Serwisu, a to z kolei pozwala nam stwierdzić, w jakim kierunku powinniśmy dalej rozwijać nasz Serwis.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

– "sesyjne" (session cookies) - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
– "stałe" (persistent cookies) - pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są również następujące rodzaje plików cookies:

– "niezbędne" pliki cookies - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu np. wyświetlanie Google Maps,
– "funkcjonalne" pliki cookies - umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień np. w zakresie wybranego języka,
– "analityczne" pliki cookies - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu oraz zliczanie ilości odwiedzających serwis gości. 

Jak zarządzać plikami cookies?

Plikami cookies stosowanymi na stronach Serwisu jego Użytkownicy mogą zarządzać dokonując odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej. W szczególności Użytkownik może usunąć pliki cookies, wcześniej zapisane przez nasz Serwis w jego urządzeniu końcowym (zob. punkt „Co to są pliki cookies?”), za pomocą odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Informujemy, że większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie i przechowywanie plików cookies, w tym przez nasz Serwis, w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jednakże ci Użytkownicy, którzy nie wyrażają na to swej zgody, mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej tak, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies.

Szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób Użytkownik może dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, Użytkownik powinien poszukiwać na stronach podmiotów udostępniających to oprogramowanie (przeglądarki internetowe).

Dla przykładu, w przeglądarce:

1.    Mozilla Firefox:
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Przeglądarka daje Użytkownikowi możliwość zaznaczenia, że nie chce być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych plików cookies poszczególnych witryn.

2.   Microsoft Edge:
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Specjalnym suwakiem Użytkownik może regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

3.   Google Chrome
W menu dostępnym w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia”, a następnie „Wyczyść dane przeglądania...”. Oprócz możliwości usunięcia plików cookies, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

4.   Apple Safari
W menu przeglądarki wybierz „Preferencje”, a następnie zakładkę „Prywatność”. Tam dostępne są liczne opcje dotyczące plików cookies.

Użytkownik powinien jednak mieć na uwadze, że zastosowane przez niego wyłączenia lub ograniczenia w zakresie obsługiwania plików cookies przez jego przeglądarkę internetową mogą skutkować brakiem dostępu do określonych funkcjonalności naszego Serwisu. W przypadku pytań lub problemów w tym zakresie prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie mechanizmu cookies

Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony serwisu stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach serwisu.

Nasza baza wiedzy to specjalistyczna biblioteka online zawierającą rozmaite informacje dotyczące branży ubezpieczeniowej. Znajdziesz w niej min.: aktualne nowości ubezpieczeniowe, brokerskie know-how w praktyce, artykuły branżowe oraz wyjaśnienie pojęć i terminologii związanych z branżą ubezpieczeniową.
Ciężko Ci zrozumieć terminy ubezpieczeniowe?


Szukasz przestrzeni do nauki i rozwoju w sektorze ubezpieczeń?

Interesują Cię najnowsze trendy w ubezpieczeniach.

Sprawdź naszą bazę wiedzy – poznaj wszystkie możliwości.  
Przeczytaj artykuły lub zajrzyj do słownika ubezpieczeń.

W ciągu ponad dwudziestu lat aktywnego rozwoju Polska Kancelaria Brokerska zdobyła zaufanie kilku tysięcy firm, co klasyfikuje nas w gronie najważniejszych polskich brokerów ubezpieczeniowych. W branży nieruchomości jesteśmy niekwestionowanym liderem. 
Dlatego zdajemy sobie sprawę, że szczególny charakter każdego sektora wymaga zastosowania wiedzy i rozwiązań wykraczających ponad standardowy serwis brokerski.

To właśnie doświadczenie pozwala nam tworzyć programy ubezpieczeniowe w niestandardowych zakresach ubezpieczenia i indywidualnie rozszerzać odpowiedzialność towarzystw ubezpieczeniowych.

Poza tym jako lider innowacyjności dysponujemy narzędziami do nowoczesnego zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, dzięki czemu Państwa firmy  będą działać jeszcze efektywniej.

Zaufali nam klienci z branż:

PKB rekomenduje Truck Assistance

Właściwie można byłoby inaczej postawić pytanie, czy zawieranie umowy bez brokera jest racjonalne? Posłużę się anegdotą, aby przybliżyć odpowiedź.

Zakres czynności rodzajowych do jakich upoważniona jest Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. w ramach wykonywanej umowy serwisu brokerskiego. Poza wymienionymi poniżej list brokerski upoważnia do innych czynności danego rodzaju, a katalog poniższy nie należy rozpatrywać w kategoriach zawężających udzielone pełnomocnictwo*

1. Składania wniosków przez Brokera dotyczących udzielenia informacji w zakresie wszelkiej korespondencji, w szczególności w zakresie ofert składanych na rzecz Zleceniodawcy przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, bez względu na to, czy składane były do innego pośrednika/brokera/agenta czy bezpośrednio do Zleceniodawcy, uzyskiwania wszelkich danych, dokumentów, ofert, informacji, zaświadczeń o Zleceniodawcy będących w posiadaniu Zakładu Ubezpieczeń.

2. Uzyskania kompletnych danych dotyczących historii ubezpieczeniowej, szkodowej, informacji odnośnie warunków ubezpieczenia, umów zawartych przez mocodawcę z Zakładami Ubezpieczeń oraz kompletnych informacji odnośnie ubezpieczonego przez Zleceniodawcę majątku, udzielanie wyjaśnień w związku z działaniami podejmowanymi w związku z ofertowaniem, składaniem w imieniu/na rzecz Zleceniodawcy jakichkolwiek informacji, dokumentów, oświadczeń itp. w szczególności dostępu do danych archiwalnych i historycznych tj. ofert składanych Zleceniodawcy za pośrednictwem innych brokerów/ agentów/ pośredników, szkodach i postępowaniach szkodowych zakończonych oraz będących w toku likwidacji.

3. Składania w imieniu Zleceniodawcy wniosków o zniżkę bądź odpłatności składki lub spłaty długu  na raty, rozliczenia składek, wnioski o ustalenie i rozliczenie salda rozliczeń Klienta, wnioski o zwroty nadpłat, wskazywania numeru konta do zwrotu nadpłat lub rozliczenia nadpłat, prowadzeniu wiążących negocjacji i doprowadzaniu do wiążących oświadczeń i ustaleń w tym zakresie.

4. Administrowania programem ubezpieczenia Zleceniodawcy, wznawiania umów ubezpieczenia, wypowiadania aktualnie obowiązujących umów ubezpieczenia, składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia, aneksowania umów, modyfikacji umów, zgłaszania zmian w zakresie umów obsługę w pełnym zakresie umów ubezpieczenia zawartych przez Brokera jak również zawartych wcześniej bez pośrednictwa Brokera.

5. Zgłaszania w imieniu Zleceniodawcy roszczeń odszkodowawczych i szkód  ubezpieczającego i asysta przy oględzinach szkód, sprawowania nadzoru nad wykonywaniem umów ubezpieczenia, w tym zgłaszania i likwidacji roszczeń, monitoring terminowości realizacji wypłat odszkodowań przez Zakłady Ubezpieczeń.

6. List brokerski obejmuje również prawo do doręczania wszelkiej korespondencji kierowanej do Zleceniodawcy Brokerowi, upoważnia do odbioru pism, zaświadczeń lub oświadczeń woli Ubezpieczyciela skutkujących zmianą lub wypowiedzeniem warunków zawartej umowy ubezpieczenia. Dostarczania i odbioru wszelkich dokumentów ubezpieczeniowych od ubezpieczyciela.

7. Za każdym razem gdy mowa o Zleceniodawcy, pełnomocnictwo obejmuje również ryzyko Zleceniodawcy w stosunku do którego przysługuje mu uprawnienie lub obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia (np.: przedmioty leasingu, mienie powierzone, mienie administrowane), chyba, że został on wyraźnie wyłączony w liście brokerskim a także ryzyko rozumiane jako występujące u przedsiębiorcy i konsumenta jeżeli Zleceniodawca pozostaje nim równocześnie.

INFORMACJA DODATKOWA:

1. Pełnomocnictwo ma charakter wyłączny i w okresie obowiązywania nie ulega i nie będzie ulegało zmianom w zakresie treści, chyba, że za zgodą obu stron przez zmianę warunków umowy, do której jest załącznikiem, co wymaga obustronnego potwierdzenia wobec Ubezpieczyciela (przez Klienta i przez Brokera).

2. W przypadku wątpliwości co do zakresu umocowania Brokera poczytywać należy, że niniejsze pełnomocnictwo zawiera uprawnienie do dokonywania wszelkich czynności jakie okażą się konieczne w toku czynności bez żadnych ograniczeń w zakresie merytorycznym bądź w związku z informacjami historycznymi, ochroną danych osobowych lub poufnością.

3. Pełnomocnictwo udzielone Brokerowi spełnia wymogi stawiane tego rodzaju dokumentom w świetle Dyrektywy nr 1/06/2016 Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce zawierając pełny zakres czynności możliwych i niezbędnych do prawidłowego reprezentowania interesów Zleceniodawcy przed Zakładami Ubezpieczeń realizując cel poszanowania, zabezpieczenia i ochrony interesów Zleceniodawcy.

 

Serwis brokerski

Nasz serwis brokerski obejmuje szereg działań mających na celu ochronę ubezpieczeniową naszych klientów.

Skontaktuj się z doradcą

Dla naszych klientów pracujemy na pełnych obrotach. Dzięki bogatemu doświadczeniu, wyobraźni i znajomości wiemy czym jest ryzyko ubezpieczeniowe, wiemy jak się przed nim zabezpieczyć, a koniec końców, wiemy jak zlikwidować szkodę powstałą na jego skutek. W kwestii ubezpieczeń nie mogłeś trafić lepiej.

Oliwia Żak

Doradca klienta

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...