Serwis Brokerski

Zawsze po Twojej stronie

Wyobraźcie sobie piękny lazur oceanu spokojnego i rajskie wyspy Polinezji Francuskiej. Słyną one nie tylko z piękna, ale również z raf okalających wyspy, trudności w ich omijaniu, oraz zwodniczych prądów, które mogą sprawić nie lada niespodziankę, pozostawiając statek na mieliźnie. Wśród wysp, od dziesięcioleci codziennie pływa po akwenie kapitan, prawdziwy wilk morski. Człowiek ten, smagany słońcem, falami i wiatrem zna każdy zakątek tych wód. Jego doświadczenie sprawia, że porusza się wśród zagrożeń błyskawicznie, nie tracąc czasu na niebezpieczeństwa i poszukiwania bezpiecznego sposobu na dotarcie do celu. Gwarantuje on swoją osobą, nie tylko pewność i szybkość działania, ale co najważniejsze, całkowite bezpieczeństwo nawet w niesprzyjających okolicznościach. Doświadczenie bowiem przydaje się najbardziej, gdy wydarzy się coś, co wydarzyć się nie powinno. Być może nawet nie dostrzeżesz, że taka sytuacja miała miejsce, gdy płyniesz pod bezpiecznym żaglem z wilkiem morskim, podczas gdy bez niego, mogłoby być znacznie gorzej.

Ubezpieczenia nie bez powodu mają powszechnie złą sławę. Są jak niebezpieczne wody. Towarzystwa Ubezpieczeń oferują dziesiątki produktów, do których dołączają napisane przez siebie ogólne warunki ubezpieczeń, które pisane są przez wyspecjalizowane zespoły radców prawnych i aktualizowane po orzeczeniach sądów, często po to, aby dla określonych sytuacji – które przewidywane są, że wystąpią, nie wypłacić odszkodowania. W dodatku, to, co wydaje się dla nas często naturalne, w ubezpieczeniach już taki nie jest – przykładem może być definicja wartości rzeczywistej, lub odtworzeniowej – zgoła inna niż w ujęciu prawa budowlanego, lub pojęcie odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej, a także czystych szkód majątkowych, dla których bez znajomości prawa, ani rusz. To tylko początek problemów, bo zagadnień – w zależności od złożoności produktu, na których trzeba się znać i w jakich trzeba się specjalizować są tysiące. Broker jest więc takim wilkiem morskim w obszarze ubezpieczeń. Jakie de facto korzyści możemy uzyskać decydując się na zawieranie umowy przez brokera?

Pierwszą i podstawową wartością, jest świadomość tego, że to broker ponosi odpowiedzialność za wydaną rekomendację. Przyzwyczajeni do zakupu produktów ubezpieczeniowych, nader często zapominamy, że kluczem do wyboru prawidłowego produktu, z właściwą jego konstrukcją, niezależna od oferentów rekomendacja. Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym, broker jest zobowiązany do reprezentowania interesów swojego mocodawcy. To stawia brokera w zupełnie innym świetle. Nawet jeżeli otrzymasz taki sam produkt od różnych oferentów, kupując go od brokera uzyskujesz dodatkowe zabezpieczenie – odpowiedzialność brokera za rekomendację. Ustawodawca przewidując wysokie ryzyko wydania prawidłowej rekomendacji zobowiązał brokerów do zawarcia polisy na kwotę 1.875.927 euro. Zawierając polisę, za pośrednictwem brokera uzyskujesz więc dodatkowe zabezpieczenie – że produkt, który kupiłeś został prawidłowo sformułowany, korzystnie dobrany, a gdyby tak się nie stało i jednak popełniono błąd przy rekomendacji i zapisach w polisie, odpowiedzialność zostanie pokryta z polisy brokera.

Druga korzyść, sprowadza się do celu w jakim zawieramy ubezpieczenie – a więc do tego, że chcemy sobie zapewnić zakres ochrony, który ma zabezpieczyć nasz majątek lub naszą aktywność. Wiedza w obszarze prawnym, produktowym, technologicznym czy też orzeczniczym po stronie brokera daje realną podstawę do tego, aby broker odpowiednio skonstruował zakres ochrony. Być może aby zabezpieczyć nasze ryzyko, będzie potrzebne skonstruowanie nowego produktu, tym również zajmują się profesjonalni brokerzy. Broker zapozna się dokładnie z naszą działalnością, w razie potrzeby dokona wizji lokalnej i zaproponuje nam rozwiązanie, które będzie w świetle możliwości rynkowych stanowiło najlepszą możliwą formę zabezpieczenia.

Trzecia korzyść, to dostęp do największego katalogu rozwiązań. Broker jako niezależny pośrednik, nie musi podpisywać umowy z żadnym Towarzystwem Ubezpieczeń, aby mieć dostęp do warunków tego Ubezpieczyciela, jest do tego uprawniony na gruncie ustawowym. Codzienna obecność na rynku ubezpieczeniowym, powoduje, że posiada on największą znajomość dostępnych ofert.  Połączenie tego z niezależnością brokera powoduje, że Klient uzyskuje dostęp do wszystkich możliwych rozwiązań, spośród których broker doradzi w doborze najlepszego. 

Czwarta korzyść, to wpływ negocjacyjny brokera na cenę i warunki ochrony. Źródło tych korzyści wynika zarówno ze specjalistycznych kwalifikacji brokera – jako negocjatora, jak również z długoterminowych relacji rynkowych i często osobistej znajomości osób, decydujących  o cenie i warunkach ochrony. Broker posiada więc możliwość profesjonalnego zaprezentowania im przyczyn dla których warunki dla klienta brokera powinny być inne, niż określone w taryfach. Ze zdaniem brokera, z natury tego stosunku, musi się też liczyć samo Towarzystwo Ubezpieczeń, broker bowiem może swobodnie poruszać się po rynku i nie jest uzależniony od warunków współpracy z danym Ubezpieczycielem. W tym tkwi tajemnica, czemu brokerzy są w stanie zaproponować rozwiązania nie tylko znacznie tańsze od tych, które oferowane są bez ich pośrednictwa, ale również na znaczenie szerszym zakresie ochrony.

Piąta, to kwestia likwidacji szkód. Oczywiście, wszyscy Ubezpieczyciele likwidują szkody – lepiej lub gorzej. Likwidacja szkód jaką oferuje Broker nie jest jednak zwykłym procesem uzyskiwania odszkodowania, lecz obsługą na gruncie doradztwa – w której elementy usługi pomocy prawnej stanowią dodatkową gwarancję na możliwość uzyskania odszkodowania. Ileż to razy słuchamy o tym, że Towarzystwo Ubezpieczeń nie wypłaciło odszkodowania? Tylko niewielka część z tych przypadków trafia do mediów.  Przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania często mają źródło w błędach popełnionych właśnie w trakcie procesu likwidacji szkody, korzystanie z usługi brokera, powoduje, że ryzyko błędu popełnionego w czasie likwidacji zostaje zniwelowane do zera.

Szósta korzyść, to świadomość po stronie brokera tego, jakie ryzyka powinniśmy zabezpieczyć, z jakich ewentualnie zrezygnować, dysponując określonym budżetem. Dziesiątki tysięcy szkód jakie co roku trafiają do obsługi brokera, powodują, że broker posiada wiedzę o możliwych skutkach występowania zdarzeń losowych. Dopasowując produkt, pomoże nam zrezygnować z ochrony za zdarzenia, których ryzyko wystąpienia nie występuje i za które nie będziemy płacić składki, a w zamian umożliwi zabezpieczenie przed innymi zdarzeniami, które nam samym nie przyszły do głowy, że mogą się zrealizować i poważnie zagrozić.

Siódma i zapewne mająca kluczowe znaczenie dla części klientów wartość z zawierania umowy przez brokera, to oszczędność czasu. Kto dziś, w ciągle przyśpieszającym świecie ma czas na wypełnianie dziesiątków formularzy, wniosków dla każdego Towarzystwa Ubezpieczeń? Czytanie ogólnych warunków ubezpieczenia każdego z nich oraz porównywanie definicji i wyłączeń? Potrzebne jest też wgłębienie się w znaczenia definicji i pojęcia rynku ubezpieczeniowego. Odpowiednia konstrukcja produktu ubezpieczeniowego może zająć od kilku godzin, do kilku miesięcy pracy wieloosobowego zespołu – zależnie o jakim produkcie i jakim ryzyku mówimy. Mogą to być więc bardzo wysokie koszty, które w przypadku korzystania z obsługi brokera, zostaną przeniesione na niego. Oszczędność czasu – realizuje się także w okresie wykonywania uprawnień z umowy, nanoszenie cesji, likwidacja szkód czy inne formalności, mogą być organizowane i obsługiwane przez brokera.

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...