Wiedza

Zawsze po Twojej stronie

czwartek, 28 marzec 2024

Inkaso

Słowo "inkaso" pochodzi z języka włoskiego, oznacza ściąganie należności. W kontekście ubezpieczeń, inkaso odnosi się do procesu pobierania składek ubezpieczeniowych od klientów przez ubezpieczyciela. Innymi słowy, jest to proces, dzięki któremu wpłacone składki są efektywnie zbierane i zarządzane przez odbiorcę lub instytucję działającą w jego imieniu.

W praktyce ubezpieczeniowej, inkaso może przybierać różne formy, w tym bezpośrednie pobieranie opłat od klientów, pobieranie opłat za pośrednictwem pośredników ubezpieczeniowych lub automatyczne odliczenia z kont bankowych klientów.


środa, 13 marzec 2024

Indeksacja składki

Słowo "indeksacja" ma swoje źródło w języku łacińskim. Wywodzi się od słowa "index", które oznaczało "wskaźnik" lub "znak". W kontekście ubezpieczeń, indeksacja oznacza dostosowywanie składki lub wartości ubezpieczenia do zmieniających się wskaźników, takich jak inflacja czy też inne zmienne ekonomiczne.

Przykładem może być polisa ubezpieczeniowa na życie z indeksacją. Jeśli ktoś zakupi taką polisę, a następnie przez wiele lat płaci regularne składki, wartość ubezpieczenia może być narażona na spadek realnej wartości z powodu inflacji. Dzięki indeksacji, ubezpieczyciel dostosowuje sumę ubezpieczenia do zmian w kosztach życia, co oznacza, że ubezpieczenie nadal będzie w stanie zapewnić adekwatną ochronę finansową dla beneficjentów w miarę upływu czasu. 


W razie zawarcia umowy ubezpieczenia obejmującej wyłącznie nieruchomość wspólną lub też na cudzy rachunek, wspólnota będzie dłużnikiem ubezpieczyciela z tytułu składki.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Składka ubezpieczeniowa

Określona kwota pieniędzy, którą klient płaci ubezpieczycielowi w zamian za udzieloną ochronę ubezpieczeniową.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Składka czysta

Inaczej składka netto - rozumiana jako część składki przeznaczona na bieżące pokrycie ryzyka ubezpieczeniowego. Składka netto powiększona o narzut związany z kosztami działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń daje składkę brutto czyli wartość, którą ubezpieczony jest zobowiązany zapłacić zakładowi ubezpieczeń w zamian za ochronę ubezpieczeniową.

 


wtorek, 15 czerwiec 2021

Ryzyko aktuarialne

To możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia (gwarancji ubezpieczenia) w związku z niewłaściwymi założeniami dotyczącymi wyceny składek i tworzenia rezerw techniczno- ubezpieczeniowych.


Strona 1 z 2

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...