Wiedza

Zawsze po Twojej stronie

czwartek, 28 marzec 2024

Inkaso

Słowo "inkaso" pochodzi z języka włoskiego, oznacza ściąganie należności. W kontekście ubezpieczeń, inkaso odnosi się do procesu pobierania składek ubezpieczeniowych od klientów przez ubezpieczyciela. Innymi słowy, jest to proces, dzięki któremu wpłacone składki są efektywnie zbierane i zarządzane przez odbiorcę lub instytucję działającą w jego imieniu.

W praktyce ubezpieczeniowej, inkaso może przybierać różne formy, w tym bezpośrednie pobieranie opłat od klientów, pobieranie opłat za pośrednictwem pośredników ubezpieczeniowych lub automatyczne odliczenia z kont bankowych klientów.


środa, 13 marzec 2024

Indeksacja składki

Słowo "indeksacja" ma swoje źródło w języku łacińskim. Wywodzi się od słowa "index", które oznaczało "wskaźnik" lub "znak". W kontekście ubezpieczeń, indeksacja oznacza dostosowywanie składki lub wartości ubezpieczenia do zmieniających się wskaźników, takich jak inflacja czy też inne zmienne ekonomiczne.

Przykładem może być polisa ubezpieczeniowa na życie z indeksacją. Jeśli ktoś zakupi taką polisę, a następnie przez wiele lat płaci regularne składki, wartość ubezpieczenia może być narażona na spadek realnej wartości z powodu inflacji. Dzięki indeksacji, ubezpieczyciel dostosowuje sumę ubezpieczenia do zmian w kosztach życia, co oznacza, że ubezpieczenie nadal będzie w stanie zapewnić adekwatną ochronę finansową dla beneficjentów w miarę upływu czasu. 


czwartek, 28 wrzesień 2023

Fundator

Słowo "fundator" pochodzi od łacińskiego "fundator", co oznacza "założyciela" lub "budowniczego". Jest związane z łacińskim słowem "fundare", które oznacza "założyć" lub "zbudować". Słowo to używane jest do opisania osoby lub organizacji, która założyła lub sfinansowała jakąś inwestycję, taką jak szkoła, szpital, fundacja czy inne instytucje lub organizacje. 

W kontekście ubezpieczeń fundator to osoba, która ustanawia i finansuje plan ubezpieczeniowy lub program zabezpieczenia finansowego. Może to być na przykład pracodawca, który finansuje ubezpieczenie zdrowotne dla swoich pracowników.


piątek, 14 kwiecień 2023

CPE (Contractor's Plant and Equipment)

Pandemia, inflacja, kryzys ekonomiczny – ostatnie lata były wyjątkowo trudne dla branży budowlanej.

Kolosalny wzrost materiałów, braki kadrowe, a w obecnej sytuacji geopolitycznej – niepewność jutra – kaskada problemów rośnie. W tej sytuacji kradzież sprzętu budowlanego czy jego zniszczenie to straty finansowe rzędu kilkudziesięciu tysięcy zł dla przedsiębiorcy. 


poniedziałek, 27 luty 2023

CWAR (Contract Works All Risk)

To ubezpieczenie wszelkich ryzyk związanych z kontraktem, które należy do grupy ubezpieczeń budowlano-montażowych. 

Ubezpieczenie łączy produkty typu ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR i ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu EAR. Ochrona tego rodzaju dotyczy inwestycji, które mogą dotyczyć zarówno prace budowlanych jak i montażowych. 


piątek, 03 luty 2023

Cesja ubezpieczenia

Z pojęciem tym spotykamy się zwykle w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego lub w momencie przejmowania wierzytelności. 

Coraz częściej wierzyciele z uwagi na brak czasu, zasobów ludzkich, dodatkowych kosztów egzekucyjnych nie dochodzą spłaty długu, lecz sprzedają go w ramach umowy cesji. Czym jest zatem wspomniana cesja?


Strona 1 z 13

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...