Wiedza

Zawsze po Twojej stronie

czwartek, 12 październik 2023

Gwarant

Słowo "gwarant" ma swoje źródło w języku francuskim. Pochodzi od francuskiego słowa "garant," które z kolei wywodzi się z łacińskiego "warrantare," co oznacza "zabezpieczać" lub "dawać gwarancję."

To słowo jest związane z pojęciem dawania zapewnienia lub zabezpieczenia w kontekście prawnym lub umownym. Słowo "gwarant" zostało zaadaptowane w językach innych krajów, w tym w języku polskim, aby opisywać osobę lub instytucję, która daje gwarancję lub zabezpieczenie na rzecz innych w różnych umowach lub transakcjach.


poniedziałek, 19 grudzień 2022

Cedent

Słowo to pochodzi od łac. cedens, czyli ustępujący. Jest to zatem osoba, która poprzez umowę cesji przelewa swoje prawa na inną osobę lub instytucję np. bank.

Najczęściej spotykamy się z tą definicją w przypadku kredytów hipotecznych oraz ubezpieczeń majątkowych i samochodowych.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Suma ubezpieczenia

Górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, czyli maksymalna wysokość odszkodowania, które może wypłacić ubezpieczyciel. Towarzystwo nie pokrywa szkód, których wartość przekracza sumę ubezpieczenia.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Regres ubezpieczeniowy

Roszczenie zwrotne towarzystwa ubezpieczeniowego. Uprawnienie zakładu ubezpieczeń do żądania od sprawcy szkody zwrotu całości lub części kosztów wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Wyróżniamy dwa rodzaju regresu ubezpieczeniowego: typowy (właściwy) – sprawca szkody to osoba trzecia lub nietypowy (niewłaściwy) – sprawca szkody to sam ubezpieczający.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Reasekuracja

To umowa, w której cesjonariusz (reasekurator lub ubezpieczyciel występujący w roli reasekuratora) zobowiązuje się do pokrycia określonej w umowie części odszkodowań i świadczeń wypłaconych z umów ubezpieczenia zawartych przez cedenta (ubezpieczyciela, który zawarł umowy ubezpieczenia), za co cedent zobowiązuje się zapłacić określoną w umowie składkę reasekuracyjną.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Prowizja (kurtaż)

Wynagrodzenie pośredników przez zakład ubezpieczeń za pozyskiwanie ubezpieczeń i doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Wynagrodzenie jest naliczane w procentach od zainkasowanych składek. Prowizja nie podwyższa wysokości składki, gdyż stanowi stały czynnik kosztów zakładu ubezpieczeń uwzględniony w każdej składce, niezależnie od sposobu i miejsca jej naliczania.


Strona 1 z 2

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...