Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie
wtorek, 15 czerwiec 2021

Warunki umowy ubezpieczenia nieruchomości

Zarząd wspólnoty działając na podstawie zgody udzielonej przez właścicieli lokali, może negocjować warunki ubezpieczenia poszczególnych lokali, a tym samym otrzymać wymierny rabat w wysokości składki ubezpieczeniowej.

Wynika to z tego, że za jednym razem ubezpiecza nieruchomość wspólną oraz wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe. Zarząd wspólnoty, reprezentujący ją na zewnątrz wobec ubezpieczyciela oraz jednocześnie w stosunkach między samą wspólnotą, a właścicielami lokali, niewątpliwie zyskuje przewagę negocjacyjną w sytuacji, kiedy ma rzeczywisty mandat do prowadzenia rozmów w jak najszerszym zakresie i ma szansę uzyskać maksymalny zakres ochrony w zamian za składkę w optymalnej wysokości, uwzględniającej liczbę ubezpieczonych lokali i bezszkodowy przebieg dotychczasowych okresów ubezpieczenia. W razie wynegocjowania i zawarcia ubezpieczenia na cudzy rachunek, wspólnota będzie miała status ubezpieczającego, jako strona umowy ubezpieczenia, zaś poszczególni właściciele lokali będą beneficjentami ubezpieczenia – jako ubezpieczeni. Przed złożeniem podpisu pod umową ubezpieczenia nieruchomości zarząd wspólnoty winien zapoznać się z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia, zarówno odnoszących się do nieruchomości wspólnej, jak i wszystkich wyodrębnionych lokali.

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...