Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie
środa, 03 lipiec 2019

Polisa ubezpieczeniowa - jak wybrać, żeby nie żałować?

Zakup polisy ubezpieczeniowej jest bardzo ważną decyzją, która dotyczy poważnych dziedzin naszego życia. Podejmując ją, musimy wybierać spośród ofert wielu towarzystw ubezpieczeniowych, dlatego też nie powinno być to działanie nieprzemyślane czy spontaniczne. Czym zatem kierować się przy wyborze polisy? 

Istotą ubezpieczenia jest gromadzenie środków ze składek wnoszonych przez ubezpieczonych, których celem jest całkowite lub częściowe zniwelowanie ciężaru zdarzeń losowych. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie, zarówno w kwestii swojego życia i zdrowia, jak również posiadanego majątku, prywatnego czy firmowego. Polisa stanowi pieniężne zabezpieczenie, z którego można skorzystać w sytuacji wystąpienia zagrożenia tych elementów. 

Morze możliwości 

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi. W obliczu rosnącej konkurencji zakłady starają się spełniać wymagania klientów, oferując różne rodzaje polis. Starając się wybrać najbardziej odpowiednie dla siebie ubezpieczenie, łatwo pogubić się w morzu ofert i stracić przy tym mnóstwo czasu. Niełatwo podjąć ostateczną decyzję, nie będąc zorientowanym w branży. 

Nietrudno również dać się zwieść agentom, którzy znając odpowiednie techniki sprzedaży i bazując na niewiedzy klientów, często z łatwością przekonują do zakupu konkretnej polisy. Nieuczciwe działanie? Owszem. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że zakłady ubezpieczeniowe wciąż pozostają przedsiębiorstwami, które chcą zarabiać na swojej działalności. W jaki sposób podejmować zatem decyzję o zakupie ubezpieczenia? 

Zasadnicze pytanie 

Według Pawła Janczaka z Polskiej Kancelarii Brokerskiej zasadniczą kwestią jest to, co chcemy uzyskać, posiadając polisę. Czy naszym zamiarem jest posiadanie dokumentu, żeby spełnić jakiś wymóg formalny czy ochrona? 

„W pierwszym przypadku – decydującym czynnikiem powinna być cena. W drugim – kluczowe znaczenie będzie miała możliwość skutecznego wykonania umowy, czyli płynnego uzyskania odszkodowania lub innych świadczeń, jakie dostarczać ma polisa. Nie zawsze przecież chodzi o samo świadczenie pieniężne. Coraz częściej bardziej istotne jest dostarczenie usługi spełniającej określone kryteria, np. badanie rezonansem magnetycznym w terminie 24 godzin czy też uruchomienie pojazdu, który zatrzymał się na drodze itp”. – mówi Paweł Janczak, prezes Polskiej Kancelarii Brokerskiej. 

Kryteria wyboru 

Czym zatem kierować się przy wyborze, aby zapewnić sobie odpowiedni poziom ochrony? 

„W momencie, gdy naszym celem staje się zapewnienie ochrony, czynniki decydujące o prawidłowości takiej konstrukcji będą złożone. Dzieje się tak, ponieważ na rynku po jednej stronie znajduje się profesjonalne towarzystwo ubezpieczeń, którego celem jest zysk, czyli zebranie możliwie największej składki i wypłacenie możliwie najmniejszej ilości odszkodowań, po drugiej stronie mamy ubezpieczonego, którego kontakt z umową ubezpieczenia najczęściej sprowadza się do momentu jej zawarcia. Na co dzień to więc profesjonalny ubezpieczyciel zajmuje się umową ubezpieczeń, poświęcając wiele czasu na budowanie pozytywnego wizerunku swoich produktów. Najczęściej kupujemy właśnie taki wizerunek, podczas gdy kluczowe dla nas nie powinno być przekonanie co do tego, że kupujemy ochronę, lecz faktyczne przeniesienie ciężaru negatywnych skutków na ubezpieczyciela”. – mówi dalej Paweł Janczak. 

Kryteria będą się różnić w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Inne kwestie będą interesowały nas przy wyborze ubezpieczenia na życie, a inne przy ubezpieczeniach majątkowych. 

Ubezpieczenia majątkowe – jakość obsługi likwidacyjnej 

W przypadku ubezpieczeń majątkowych jednym z kluczowych czynników jest jakość obsługi likwidacyjnej, co wiąże się również z gotowością do spełniania świadczeń odszkodowawczych. W przypadku dobrej polisy te dwa aspekty powinny być gwarantem szybkiej wypłaty środków w przypadku wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem umowy. Niestety, wciąż jeszcze istnieją zakłady ubezpieczeniowe, gdzie ten proces pozostawia wiele do życzenia. Przedłużające się analizy zdarzeń i ich okoliczności, mnogość formularzy mają oczywiście na celu wypłatę jak najniższej kwoty odszkodowania (lub też jej całkowite zaniechanie). Niejednokrotnie wiąże się to z niską ceną samej polisy, która kusi nabywców, przysparzając im potem więcej stresu i poniesionych dodatkowo kosztów, niż miałoby to miejsce przy droższej umowie. 

Z procesem likwidacji szkód wiążą się także obowiązki, jakie należy spełnić przy szkodzie. Środowisko zna przykłady niewykonalnych procedur, wedle których ubezpieczyciel domagał się oryginalnych rachunków za każdy utracony bądź uszkodzony przedmiot, co miało prowadzić do tego, że kwota odszkodowania nie zostanie wypłacona. 

Ubezpieczenia majątkowe – system szacowania wartości 

Przy ubezpieczeniach majątkowych kluczowe jest także określenie systemu szacowania wartości. W ofertach występujących na naszym rynku ubezpieczeniowym można spotkać dwie formuły ubezpieczeń majątkowych – na tzw. wartość odtworzeniową (inaczej zwaną nową) oraz na tzw. wartość rzeczywistą (inaczej zwaną amortyzowaną). Pierwsze polega na tym, że w razie szkody zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, które pozwoli nam naprawić lub zakupić utracony przedmiot tego samego lub podobnego rodzaju. W drugim przypadku zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie pomniejszone o stopień zużycia technicznego utraconej rzeczy. Wybierając opcje ubezpieczenia na wartość rzeczywistą, otrzymamy mniej środków, które będą nam potrzebne do pełnego odbudowania naszego stanu majątkowego poprzedzającego zdarzenie szkodowe. 

Ubezpieczenia na życie 

Nieco inne czynniki będą miały znaczenie dla umów na życie. Jest to bowiem produkt finansowy, który stanowi pieniężne zabezpieczenie rodziny ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Największe znaczenie będzie zatem miała suma ubezpieczenia, czyli kwota, która zostanie wypłacona bliskim. Jej wysokość ma ogromne znacznie i powinna stanowić rekompensatę środków, które za życia zapewnia rodzinie ubezpieczony. Ponadto, poprzez wykupienie dodatkowej ochrony, np. zdrowotnej lub wypadkowej, polisa na życie może wpływać na standard obecnej sytuacji życiowej klienta objętego ochroną ubezpieczeniową. 

Dodatkowa ochrona wiąże się z zakresem zdarzeń objętych umową. W większości jest to wypłata świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego. „Nadprogramowe” świadczenia znacznie wpływają na atrakcyjność oferty. 

Kancelarie brokerskie 

Część danych dotyczących ofert, a także samych towarzystw ubezpieczeniowych można uzyskać samemu, posiłkując się raportami rocznymi udostępnionymi przez same zakłady. Dokonywanie samodzielnej analizy jest jednak zadaniem trudnym, a przede wszystkim czasochłonnym. Dobrą praktyką jest skorzystanie z usługi brokera ubezpieczeniowego, który jako reprezentant klienta negocjuje z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi i stanowi gwarancję tego, że wybrana polisa będzie najlepszą ze wszystkich i spełni potrzeby zainteresowanych. 

Kancelarie brokerskie dokonują rzetelnej analizy ofert. Porównują nie tylko kwestie cenowe, ale – co najważniejsze – dokonują również profesjonalnej oceny warunków ubezpieczenia: zakresu, wyłączeń, definicji zdarzeń i sposobu postępowania ubezpieczyciela przy wypłacie zakresu ubezpieczenia. Można zatem mieć pewność, że rekomendowana polisa jest najlepszą z możliwych wybranych dla klienta.

 

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...