Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie
piątek, 11 czerwiec 2021

Aktuariusz

Aktuariusz

To specjalista zatrudniany głównie przez firmy ubezpieczeniowe, który oszacowuje przy pomocy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki ryzyko, co sprowadza się do najczęściej do określania taryfy składek ubezpieczeniowych, poziomu rezerw ubezpieczeniowych, itp.

Aktuariusz posiada nie tylko wiedzę z zakresu modelowania matematycznego, informatyki, baz danych, makro- i mikroekonomii, ale również biegłość w biznesie i psychologii, która jest niezbędna w zarządzaniu ryzykiem.

Główne obszary jego pracy obejmują:

• wyliczanie marginesu wypłacalności,
• ustalanie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
• wycenę produktów ubezpieczeniowych,
• kalkulację ryzyka,
• kontrolowanie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
• ustalanie wartości składników zaliczanych do środków własnych,
• wycenę rezerw pracowniczych np.: odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych,
• ustalanie oraz kontrolę polityki dopasowania aktywów i zobowiązań (Asset/Liablity Management).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1130), każdy zakład ubezpieczeń ma obowiązek zatrudniania aktuariusza. W przypadku ubezpieczeń na życie jest on odpowiedzialny za kalkulację rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, natomiast w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, niezbędna jest jego opinia w sprawozdaniu rocznym.

Każdy aktuariusz będący Członkiem Rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy musi spełniać standardy wykonywania zawodu i przestrzegać Kodeksu Etyki Stowarzyszenia. W polskim systemie prawnym nie ma przepisów regulujących działalność aktuariuszy poza rynkiem ubezpieczeń. Aktuariusz odpowiada przed instytucjami nadzoru finansowo-ubezpieczeniowego.

Polska Kancelaria Brokerska, jako profesjonalny broker ubezpieczeniowy posiada własny departament aktuarialny, w którym dokonuje się szacowania ryzyka ubezpieczeniowego oraz poziomu niezbędnych rezerw. W oparciu o zaawansowane modele ekonometryczne wyliczone kalkulacje zestawiane są z danymi proponowanymi przez towarzystwa ubezpieczeń. Na tej podstawie nasi brokerzy ubezpieczeniowi są w stanie określić, czy poziom oszacowanego ryzyka jest adekwatny czy też zaniżony lub zawyżony.

W historii biura brokerskiego Polskiej Kancelarii Brokerskiej byliśmy świadkami, gdy z naszych modeli wynikało, że polityka cenowa zakładów ubezpieczeń prowadzi do nieuchronnej straty. Nasza prognoza się sprawdziła, co doprowadziło do poniesienia cen ubezpieczeń na rynku od 50% do 100% w różnych liniach biznesowych. Stosowana przez nas polityka zarządzania ryzykiem i audytu zabezpieczyła jednak klientów Polskiej Kancelarii Brokerskiej przed skutkami takich zwyżek, gdyż obserwując sytuację zabezpieczyliśmy ich stosownymi umowami.

Posiadanie własnego aktuariatu przez brokera jest kosztowne, pozwala jednak na świadome zarządzanie ryzykiem. Prowadzenie długoterminowej strategii zarządzania ryzykiem mieści się w naszej misji „Zawsze po Twojej Stronie”. Nasi brokerzy rozumieją ryzyko i potrafią je oszacować, a także wspierać się technologią i modelami matematyczno – statystycznymi. Uwzględniamy zmiany w prawie i zmieniające się ryzyko ekonomiczne. Naszym zdaniem, warto to robić, co doceniają nasi partnerzy – zarówno Towarzystwa Ubezpieczeń, jak i klienci korzystający z profesjonalnej usługi brokerskiej.

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...