Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie

wtorek, 15 czerwiec 2021

Nadubezpieczenie

Sytuacja, w której suma ubezpieczenia przewyższa faktyczną wartość ubezpieczonego mienia. Zawyżona suma ubezpieczenia nie przekłada się na wysokość ewentualnego odszkodowania. W przypadku powstania szkody ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości odpowiadającej autentycznej wartości mienia.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Kompensacja

Jedna z funkcji zakładu ubezpieczeń. Dostarczanie środków pieniężnych na pokrycie strat wynikłych ze zdarzeń losowych.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Koasekuracja

Ubezpieczenie jednego ryzyka w kilku zakładach ubezpieczeń.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Gwarant

Zakład ubezpieczeń, poręczyciel udzielający gwarancji na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Fundusz Ochrony Ubezpieczonych

Fundusz powołany przez Ministra Finansów. Zadaniem Funduszu jest zaspokojenie roszczeń osób ubezpieczonych w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela. Fundusz tworzony jest ze środków przekazywanych przez wszystkie firmy ubezpieczeniowe.


poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Cedent

Strona biorąca udział w cesji: osoba, która przepisuje swoje prawa na towarzystwo ubezpieczeń przy ubezpieczaniu kredytu hipotecznego. W razie powstania zdarzenia

(np. śmierci ubezpieczonego czy zniszczenia nieruchomości) zobowiązania wobec banku ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe.


Strona 2 z 2
Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...