Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
czwartek, 25 sierpień 2022

Abandon

abandon ubezpieczenia morskie abandon ubezpieczenia morskie

Abandon (ang. ‘porzucenie, opuszczenie, zrzeczenie’) przedmiotu ubezpieczenia lub abandon ubezpieczeniowy to instytucja prawa ubezpieczeń morskich.

Jej istotą jest możliwość zrzeczenia się przez ubezpieczonego właściciela przedmiotu ubezpieczenia morskiego praw do tego przedmiotu na rzecz ubezpieczyciela, z równoczesnym żądaniem zapłaty pełnej sumy ubezpieczenia w przypadku:

• zagarnięcia przez rozbójników morskich (tzw. piratów)

• wypadku, wskutek którego przedmiot ubezpieczenia uległ całkowitemu zniszczeniu lub jego naprawa czy dostarczenie do miejsca przeznaczenia przewyższa wartość przedmiotu.

Skuteczność prawna zrzeczenia wymaga złożenia do zakładu ubezpieczeń wniosku o abandon tego przedmiotu. W momencie przyjęcia abandonu to na ubezpieczycielu spoczywa obowiązek poniesienia kosztów zabezpieczenia wraku, składowania lub jego usunięcia.

Ponadto akceptacja abandonu przez ubezpieczyciela jest równoznaczna z wygaśnięciem umowy ubezpieczenia poprzez jej wypełnienie. W wyniku wypłaty odszkodowania z tytułu straty całkowitej, suma ubezpieczenia wyczerpuje się, a przedmiot ubezpieczenia staje się wrakiem lub pozostałością, co w oczywisty sposób czyni umowę ubezpieczenia nieważną w rozumieniu przedmiotowym – świadczenia ochrony. Umowa realizuje się, a więc świadczenie ochrony wygasa, a pozostaje wyłącznie spełnienie zobowiązania wypłaty odszkodowania i innych świadczeń do których zobowiązał się zakład ubezpieczeń.

Polski Kodeks Morski przewiduje trzy podstawowe formy zaspokojenia roszczenia ubezpieczeniowego:

• wypłatę odszkodowania częściowego (art. 325);

• zapłatę pełnej sumy ubezpieczenia bez zrzeczenia się na rzecz ubezpieczyciela praw do przedmiotu ubezpieczenia (art. 329);

• zapłatę pełnej sumy ubezpieczenia za zrzeczeniem się na rzecz ubezpieczyciela praw do przedmiotu ubezpieczenia, tzw. abandon (art. 330-335).

W prawie polskim abandon jest uregulowany w Kodeksie Morskim w tytule VIII dotyczącym ubezpieczeń morskich, w jego dziale II poświęconym wykonaniu umowy ubezpieczenia (art. 330-335 Kodeksu morskiego).

Z instytucją abandonu spotykamy się nierzadko. Część takich poważnych sytuacji opisywana jest w prasie. Gdy zachodzi abandon ważne jest szybkie działanie brokera i błyskawiczne przyjęcie odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń.

Brokerzy w sektorze ubezpieczeń morskich w Polskiej Kancelarii Brokerskiej skutecznie zabezpieczają interesy Klienta oraz monitorują likwidację szkody, jesteśmy Zawsze po Twojej stronie

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...