Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
piątek, 11 czerwiec 2021

Alokacja składki

Alokacja składki

To planowanie, rozdysponowanie, podział kwoty pieniężnej przeznaczonej na opłacenie kosztu przeniesienia ryzyka ubezpieczeniowego na zakład ubezpieczeń. Pojęcie używane w obszarze ubezpieczeń majątkowych i na życie ma różne znaczenie związane z różnicami w sposobie finansowania ryzyka, w szczególności w związku z tym, że w ubezpieczeniu na życie poza ryzykiem umowa ubezpieczenia zakładać może finansowanie części kapitałowo-inwestycyjnej.

 

W ubezpieczeniach majątkowych alokacja składki oznaczać będzie przeznaczenie środków finansowych na ryzyka określone w umowie ubezpieczenia.

W ubezpieczeniach na życie, alokacja składki odnosi się sposobu podziału składki. W przypadku mieszanego ubezpieczenia na życie, w której część przeznaczona jest do inwestowania przez zakład ubezpieczeń. Celem jest zwiększenie i gromadzenie kapitału na rachunku ubezpieczonego.

Zakład Ubezpieczeń inwestuje tę część pomiędzy różne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, akcje czy obligacje. Należy jednak pamiętać, że alokowana składka podlega ryzyku inwestycyjnemu, gdyż ubezpieczony może zarówno zyskać, jak i stracić.

Towarzystwa ubezpieczeniowe rozsądnie i racjonalnie planują rozmieszczenie zasobów inwestycji, żeby skutecznie zminimalizować ryzyko straty dla ubezpieczającego. Na koniec okresu ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty środków na rzecz ubezpieczonego.

Co istotne, ubezpieczony może sam decydować w kwestii alokacji wybierając rodzaje i warunki inwestycji. Zmiany tego rodzaju dokonywane są przed rozpoczęciem danego okresu i pozostają niezmienne w jego trakcie.

WAŻNE

• Proporcja alokacji jest przedstawiana w ujęciu procentowym.

• Zmiany alokacji składki możesz dokonywać wielokrotnie.

• Informacje dotyczące wysokości alokacji składki są dostępne w tabeli opłat i limitów danej polisy.

• Wysokość składki jest pomniejszona o prowizję OFE, opłaty do banku depozytariusza, domów maklerskich, które obsługują dany fundusz.

 
ALOKACJA SKŁADKI W UBEZPIECZENIACH MIESZANYCH NA ŻYCIE

Polisa tego rodzaju spełnia dwie funkcje: ochronną i inwestycyjną. Przedmiotem ubezpieczenia jest zatem:

• życie ubezpieczonego,

• gromadzenie kapitału.

W przypadku śmierci ubezpieczonego TU wypłaca świadczenie osobie wskazanej w umowie. Natomiast w momencie zwyczajowego zakończenia umowy gwarantuje wypłatę środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym.

Z alokacją składki spotykamy się stosunkowo często, zwłaszcza po nagłośnionej sytuacji związanej z OFE oraz przyszłością ZUS-u. Część z nas pragnie skutecznie zabezpieczyć się na starość w postaci ubezpieczeń mieszanych na życie. Ważny w tej sytuacji jest wybór brokera, który sprawnie przeprowadzi nas przez meandry ubezpieczenia dbając o nasze interesy.

Brokerzy w sektorze ubezpieczeń osobowych w Polskiej Kancelarii Brokerskiej skutecznie zabezpieczają interesy Klienta w myśl zasady stanowiącej filar firmy: Zawsze po Twojej stronie.

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...