Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
piątek, 04 listopad 2022

Beneficjent

Słowo to pochodzi od rzeczownika „benefit”, które oznacza korzyść. W branży ubezpieczeń pojęcie to najczęściej występuje w zakresie ubezpieczeń finansowych oraz ubezpieczeń na życie, choć możesz spotkać je także w przypadku innych produktów ubezpieczeniowych.

W dalszej części skupimy się na funkcji beneficjenta w obszarze ubezpieczeń na życie. Beneficjentem nazywamy osobę fizyczną lub prawną, która otrzyma korzyść w postaci świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dlatego ważne jest, aby pamiętać o wskazaniu takiej osoby w swojej polisie ubezpieczeniowej. 

Kto może być beneficjentem?

Beneficjentem może być każdy, najczęściej jest to osoba z rodziny, można również wskazać kilka osób, które otrzymają świadczenie. Ponadto możemy określić, jaki procent odszkodowania przypadnie każdej wskazanej osobie. Jeśli nie uwzględnimy takiej informacji, wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe podzieli kwotę na równe części. Jako beneficjenta możemy wybrać także instytucję charytatywną czy związek wyznaniowy.

Aby wskazać beneficjenta, wystarczy złożyć u ubezpieczyciela oświadczenie woli. Nie jest wymagana zgoda osoby, którą chcemy uposażyć. W czasie trwania polisy możemy w każdym momencie zmienić beneficjenta lub dodać kolejnego. 

WAŻNE

Beneficjentem może zostać również osoba niepełnoletnia, zazwyczaj dotyczy to dzieci ubezpieczonego. Należy jednak pamiętać, że w przypadku śmierci majątkiem będzie zarządzać opiekun prawny, do momentu uzyskania przez dzieci pełnoletności. 

A co jeśli nie wskażesz beneficjenta?

Według zasad umów ubezpieczenia na życie, nie mamy obowiązku wskazywać beneficjenta. W momencie śmierci sumę odszkodowania otrzymają osoby uprawnione do dziedziczenia, zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym. 

Z perspektywy Ubezpieczającego ważne jest, aby świadczenie zostało spełnione na rzecz beneficjenta. Dlatego zaleca się, abyś zabezpieczył beneficjenta lub beneficjentów poprzez właściwe instrukcje od profesjonalisty, jakim może być broker ubezpieczeniowy. W Polskiej Kancelarii Brokerskiej rozumiemy jakie znaczenie ma prawidłowy zakres ubezpieczenia i spełnienie świadczenia na rzecz beneficjenta. Sam ubezpieczyciel często nie podejmuje żadnych działań, beneficjent również nierzadko nie jest w stanie podejmować szybkich i właściwych decyzji. Dlatego funkcję reprezentanta w zakresie wykonania woli z umowy warto powierzyć ekspertom ubezpieczeniowym Polskiej Kancelarii Brokerskiej, działającym zgodnie z misją naszego biura brokerskiego - Zawsze po Twojej Stronie.

 

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...