Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
czwartek, 10 listopad 2022

BI (Business Interruption)

BI (Business Interruption)

Dalekowzroczni przedsiębiorcy, przewidując pojawienie się nieuniknionego w dzisiejszych czasach blackoutu i jego skutków, zainwestowali w ubezpieczenie business interruption. 

Czy tego rodzaju polisa rzeczywiście rekompensuje szkody związane z przerwą w dostawach prądu, czego dokładnie dotyczy?

Pierwsze ubezpieczenie Business Interruption, zwane w skrócie BI wprowadzono po przemianach ustrojowych, w warunkach gospodarki rynkowej. Wówczas beneficjentem BI były duże zagraniczne koncerny, które uruchamiały w Polsce swoje odziały. Ubezpieczenie Business Interruption zyskało na znaczeniu wraz z rozwojem rynku brokerskiego oraz wzrostem zainteresowania wśród przedsiębiorców zarządzaniem ryzykiem. 

Co obejmuje ochroną Business Interruption? 

Ubezpieczenie BI obejmuje ochroną przepływy pieniężne pozwalające uzyskać szacowany zysk brutto przedsiębiorcy, który zostałby przez niego osiągnięty, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza nie została przerwana na skutek uszkodzenia mienia. Zysk brutto w sensie ubezpieczeniowym równy jest więc sumie zysku operacyjnego i ubezpieczonych kosztów stałych. Celem ubezpieczenia BI jest pokrycie kosztów stałych oraz zapewnienie firmie dochodu, który utraci w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. W Polsce przyjęło się, że ubezpieczenie Business Interruption tłumaczone jest jako ubezpieczenie od utraty zysku.

Na podstawie kilkudziesięciu lat doświadczenia możemy stwierdzić, że ubezpieczenie od utraty zysku to nie jest najszczęśliwsze odzwierciedlenie znaczeniowe produktu, ponieważ takie sformułowanie przez wielu przedsiębiorców rozumiane jest błędnie – skoro bowiem osiągają niskie zyski, to nie widzą potrzeby ubezpieczenia. Nic bardziej mylnego! Przedsiębiorca, który osiągał do tej pory duże zyski z dużą dozą prawdopodobieństwa zgromadził w różnych inwestycjach fundusze, które w razie przerwy w działalności będzie w stanie wykorzystać, żeby pokryć koszty stałe i utrzymać płynność finansową. W innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy generowali niskie zyski lub straty, w takim przypadku przerwa w działalności naraża ich na utratę płynności mogącą implikować konieczność ogłoszenia upadłości. Z tej perspektywy, posiadanie ochrony z produktu Business Interruption, inaczej ubezpieczenia od utraty zysku, to bezspornie krytyczny punkt programu ubezpieczeniowego dla większości biznesów.

W ramach ubezpieczenia od utraty zysku można wybrać zakres: podstawowy, rozszerzony lub formułę all risks (od wszystkich ryzyk, za wyjątkiem tych, które wskazane zostały jako wyłączone w OWU). Jeśli chodzi o określenie sumy ubezpieczenia, bierze się pod uwagę osiągany zysk brutto oraz kwoty kosztów stałych np.: czynsz, opłaty za media, wynagrodzenie pracowników. Przedmiotem tego rodzaju polisy jest interes majątkowy przedsiębiorcy, dlatego BI jest klasyfikowane jako ubezpieczenie majątkowe.

Zachowanie płynności finansowej

Ubezpieczenie BI powinno stanowić element systemu ochrony każdego przedsiębiorstwa już w fazie jego powstawania. Dlaczego? Jakakolwiek przerwa w prowadzeniu działalności oznacza brak generowania przychodów. W takim wypadku często dochodzi do problemów związanych z zachowaniem płynności finansowej, a nawet upadku przedsiębiorstwa. 

Zabezpieczając się polisą BI otrzymujemy odszkodowanie, które umożliwia firmie odbudowanie pozycji rynkowej i oddala groźbę bankructwa.

Różnice między Business Interruption a ubezpieczeniem mienia

Co najważniejsze, ubezpieczenie Business Interruption nie funkcjonuje samodzielnie, jest jedynie uzupełnieniem ubezpieczenia mienia i stanowi dodatkową ochronę ubezpieczeniową majątku przedsiębiorcy. Jaka jest w takim razie między nimi różnica? Samo ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych pokrywa wyłącznie koszty związane z odtworzeniem uszkodzeń, a nie zapewnia pokrycia straty, która nastąpiła w wyniku przestoju przedsiębiorstwa.

Przykładem może być pożar restauracji, wskutek którego nastąpiła kilkumiesięczna przerwa w prowadzeniu działalności, trwająca aż do momentu odnowienia lokalu. Szkoda w tym zakresie polega nie tylko na zniszczeniu i uszkodzeniu ubezpieczonego mienia np. budynku czy wyposażenia restauracyjnego, ale także na nieosiągnięciu zysku oraz równoczesnego poniesienia kosztów stałych z powodu zamknięcia lokalu. W takiej sytuacji posiadanie polisy od utraty zysku to sytuacja komfortowa, bo broker pomoże Ci uzyskać odszkodowanie na poczet kosztów stałych i utracone korzyści.

WAŻNE 

Szczególnie istotne w przypadku ubezpieczenia BI jest dokładne określenie warunków, ponieważ wysokość szkody ma charakter hipotetyczny. Strony ubezpieczenia muszą dokładnie wiedzieć, jaki stan faktyczno-prawny może stanowić podstawę do wypłaty odszkodowania oraz w jaki sposób ustalana jest jego wysokość. 

W tym wypadku nieoceniona jest pomoc brokera ubezpieczeniowego, który już na początkowym etapie skutecznie zabezpieczy nasze interesy. Często biuro brokerskie dokonując analizy OWU wybranych zakładów ubezpieczeń, proponuje indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb Klienta. 

Maksymalny okres odszkodowawczy

Równie ważna jest kwestia maksymalnego okresu odszkodowawczego. Zazwyczaj jest to 12 miesięczny okres odszkodowawczy, który może być niewystarczający w przypadku zajścia poważnej szkody w mieniu. Wówczas może się okazać, że firma będzie musiała ponieść tę część strat, jaka powstanie po upłynięciu uzgodnionego okresu. Bywa, że okres odszkodowawczy definiuje się krócej, na 3 lub 6 miesięcy, lub dłużej na 24 lub 36 miesięcy. W szczególnych przypadkach lub w określonych branżach okres odszkodowawczy ustala się na ponad 36 miesięcy.

Brokerzy ubezpieczeniowi Polskiej Kancelarii Brokerskiej wielokrotnie przekonali się, że prawidłowe zawarcie umowy BI stanowiło dla Klientów kluczowy warunek utrzymania długoterminowej rentowności firmy. Nasza kancelaria brokerska zawsze działa w myśl zasady: Zawsze po Twojej stronie

Profesjonalny broker ubezpieczeniowy wyjaśni Ci, jaki okres odszkodowawczy byłby najbardziej efektywny w Twoim przypadku, oraz jakie implikacje przynosi przyjęcie okresu krótszego niż rok i dłuższego niż rok dla składki ubezpieczeniowej oraz dla sumy ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że znaczenie polisy od utraty zysku wykracza poza kwestie uprawnień do żądania odszkodowania a przekłada się również na charakterystykę prowadzenia postępowania odszkodowawczego z polisy ubezpieczenia mienia. Eksperci od ubezpieczeń typu Business Interruption z Polskiej Kancelarii Brokerskiej wielokrotnie się o tym przekonali. Dla brokerów ważne są w tym przypadku pogłębione kompetencje rachunkowe i ekonomiczne, które okazują się bardzo przydatne we współpracy z biegłymi rewidentami lub innymi ekspertami, odpowiedzialnymi za rewizję powstałych strat finansowych. Dlatego tak kluczowa okazuje się specjalizacja i obsługa ryzyka BI przez dedykowanych w linii produktowej utraty zysku brokerów. W taki sposób – w zakresie specjalizacji branżowej i produktowej wiedzę rozwijają brokerzy z biura brokerskiego Polskiej Kancelarii Brokerskiej.

Niestety statystyki są bezlitosne dla przedsiębiorców, wskazują, że tylko 25% firm, po wystąpieniu poważnej szkody wywołującej przestój w działalności powraca na rynek. Nowo powstające firmy powinny zatem szczególną uwagę przywiązywać do skutecznego zabezpieczenia swojego funkcjonowania w razie wystąpienia szkody, co uchroni je przed bankructwem. 

Współpracując z biurem brokerskim przy ubezpieczeniu Business Interruption otrzymasz konkretne wsparcie. Brokerzy ubezpieczeniowi zajmujący się BI w Polskiej Kancelarii Brokerskiej pomogą Ci zapoznać się z pełną ofertą ubezpieczeń. Biuro brokerskie PKB posiada zespół brokerów wyspecjalizowanych w obszarze ubezpieczeń majątkowych oraz Business Interruption.  

 

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...