Wiedza

Zawsze po Twojej stronie

wtorek, 15 czerwiec 2021

Szkody spowodowane przez lawinę

Oznaczają szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota


Oznaczają szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi. Z uściśleniem, że za szkody spowodowane przez:

- zapadanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie

- usuwanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach


wtorek, 15 czerwiec 2021

Szkody spowodowane przez piorun

Oznaczają szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Szkody spowodowane przez grad

Oznaczają szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu.


Oznaczają szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4, w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego.


wtorek, 15 czerwiec 2021

Szkody spowodowane przez powódź

Oznaczają szkody powstałe wskutek: zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących, zalania terenów wskutek deszczu nawalnego, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich.


Strona 2 z 5

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...