Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
czwartek, 17 sierpień 2023

Flexa

"FLEXA" to akronim wywodzący się z języka angielskiego, składający się z pierwszych liter słów Fire (ogień), Lightning (uderzenie pioruna), Explosion (wybuch), Aircraft crash landing (upadek statku powietrznego).

Zatem termin FLEXA w kontekście ubezpieczeń to powszechnie przyjęty skrót określający podstawowy zakres ubezpieczenia mienia.

ZAKRES FLEXA

Podstawowe ubezpieczenie mienia z zakresu FLEXA ma na celu zabezpieczenie majątku ubezpieczonych przed szeregiem zdarzeń, które mogą doprowadzić do strat finansowych, należą do nich:

·         OGIEŃ - obejmuje straty wynikłe z pożaru, czyli zniszczenie lub uszkodzenie mienia w wyniku niekontrolowanego ognia. W praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel pokryje koszty związane z remontem lub odbudową nieruchomości, jak również wymianą mienia ruchomego.

·         UDERZENIE PIORUNA - pokrywa straty wynikłe z bezpośredniego uderzenia pioruna, który może prowadzić do poważnych uszkodzeń budynków i urządzeń elektrycznych.

·         WYBUCH - ten element polisy obejmuje szkody spowodowane przez eksplozję, niezależnie od jej przyczyny. Może to obejmować szkody spowodowane wybuchem butli gazowej, instalacji grzewczej czy składowanych materiałów wybuchowych.

·         UPADEK STATKU POWIETRZNEGO - dotyczy strat wynikłych z awarii czy katastrofy lotniczej, w której statek powietrzny uderza w nieruchomość ubezpieczonego.

Pamiętaj, że zakres ubezpieczenia FLEXA może się różnić w zależności od konkretnego ubezpieczyciela i oferowanych przez niego produktów. Dlatego przed wyborem konkretnej oferty, warto dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, aby upewnić się, jakie zdarzenia są dokładnie pokrywane i czy spełniają nasze oczekiwania i potrzeby.

ROLA BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

Rola brokera ubezpieczeniowego jest kluczowa, zwłaszcza w kontekście skomplikowanych i specyficznych produktów ubezpieczeniowych, takich jak ubezpieczenia mienia z zakresu FLEXA. Broker jest specjalistą w swoim obszarze, który posiada aktualną wiedzę na temat ofert różnych ubezpieczycieli i potrafi znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swoich Klientów, zgodne z ich potrzebami i budżetem.

Brokerzy w Polskiej Kancelarii Brokerskiej gruntownie analizują polisy oferowane przez różne firmy ubezpieczeniowe, podkreślając ich kluczowe aspekty, takie jak zakres ochrony, limity odpowiedzialności, koszty i ewentualne wyłączenia.

Jednym z ważnych aspektów, na które broker ubezpieczeniowy zwraca uwagę, jest dokładne określenie wartości ubezpieczanego mienia. W przypadku niedoszacowania wartości mienia, odszkodowanie w razie szkody może nie pokryć całkowitych kosztów naprawy lub odbudowy.

Ponadto broker ubezpieczeniowy pełni ważną rolę w procesie składania i realizacji roszczeń. W przypadku wystąpienia szkody, skutecznie pomaga w zgłoszeniu roszczenia, doradzając, jakie informacje są potrzebne i jak je najlepiej zgromadzić. Dzięki temu proces realizacji roszczenia przebiega sprawniej i efektywniej.

W Polskiej Kancelarii Brokerskiej doradzamy również w zakresie rozszerzenia ubezpieczenia FLEXA o dodatkowe klauzule, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta, np.: od szkód wyrządzonych przez powódź, trzęsienie ziemi, sztorm, czy działalności terrorystycznej.

PAMIĘTAJ

Broker ubezpieczeniowy to profesjonalista, którego usługi są regulowane prawnie, co zapewnia Ci dodatkowe bezpieczeństwo. Dobry broker posiada aktualną licencję, gwarantującą, że pracuje on w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami i standardami.

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...