Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
środa, 20 wrzesień 2023

Fraud ubezpieczeniowy

Słowo "fraud" ma swoje korzenie w języku łacińskim. Wywodzi się od łacińskiego "fraus", które oznacza "oszustwo" lub "podstęp". Zatem samo słowo fraud odnosi się do wszelkich działalności, które mają na celu nieuczciwość lub wprowadzenie w błąd w celu uzyskania niezasłużonej korzyści.

Tymczasem termin "fraud ubezpieczeniowy" oznacza oszustwo popełniane w kontekście ubezpieczeń. Obejmuje ono różne działania, takie jak zatajanie informacji, manipulowanie dokumentacją, inscenizowanie szkód lub przedstawianie fałszywych roszczeń w celu uzyskania niezasłużonych odszkodowań. Mówiąc prościej to misterna sztuka oszustwa, której celem jest zaciemnienie prawdy i przekręcenie rzeczywistości.

TANIEC PEŁEN INTRYG

Fraud ubezpieczeniowy to działanie pełne intryg i fałszu, które ma na celu wprowadzenie w błąd ubezpieczyciela w celu uzyskania niezasłużonego odszkodowania. Jest to taniec, w którym oszustwo i manipulacja prowadzą, a uczciwość i etyka stoją w kącie. Może on przybierać wiele postaci - od celowego zatajenia informacji o wcześniejszych szkodach, poprzez inscenizację wypadków, aż po falsyfikację dokumentów i fałszywe zeznania. 

Z ŻYCIA WZIĘTE

Przykładem dotyczącym fraudy ubezpieczeniowej może być sytuacja związana z fałszywym zgłoszeniem szkody samochodowej. Wyobraź sobie, że jesteś Klientem posiadającym samochód, ktoś celowo uszkodził swój i chce zrzucić winę na Ciebie. Co więcej może to skoordynować z innymi osobami, aby stworzyć fałszywe dowody na szkodę, a następnie złożyć roszczenie o wypłatę odszkodowania do Twojego ubezpieczyciela.

W takiej sytuacji specjaliści Polskiej Kancelarii Brokerskiej przeprowadzają szczegółową analizę zgłoszenia szkody i zbierają wszelkie dostępne informacje. 

Zwracamy uwagę na wszelkie nieprawidłowości w zgłoszeniu, takie jak niezgodności w relacji zdarzenia, sprzeczne zeznania świadków czy niejasne dowody. Jeśli istnieją podejrzenia, że zgłoszenie może być fałszywe, przeprowadzamy dodatkowe dochodzenie lub konsultujemy się z ubezpieczycielem. Nasze działania mają chronić Klienta przed niesłusznym obciążeniem finansowym. Pełnimy zatem rolę strażnika prawości i uczciwości w świecie ubezpieczeń, dbając o ochronę wszystkich stron zaangażowanych w proces ubezpieczeniowy.

W przypadku wykrycia fraudy ubezpieczeniowej, jako brokerzy ubezpieczeniowi, jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie zebranych informacji i dowodów ubezpieczycielowi. Z kolei Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które udowodni popełnienie przestępstwa może rozwiązać umowę polisy, odmówić wypłaty odszkodowania, a także skierować sprawę na drogę prawną.

BROKERSKA CZUJNOŚĆ

Zadaniem brokera ubezpieczeniowego jest unikanie wpadnięcia w sidła fraudu ubezpieczeniowego i ochrona Klienta przed jego niebezpiecznym uściskiem. Dlatego Polska Kancelaria Brokerska jest zawsze gotowa bronić interesów swoich Klientów przed tego rodzaju oszustwami.

Warto pamiętać, że w tym mrocznym tańcu oszustwa, działania brokera ubezpieczeniowego odzwierciedlają nie tylko wiedzę ekspercką, ale również determinację w zwalczaniu tego rodzaju zjawiska. Nasza kancelaria brokerska stoi na straży porządku i sprawiedliwości w dziedzinie ubezpieczeń. Odważnie mierzymy się z tematem fraudu ubezpieczeniowego, rozszyfrowując jego zawiłości. 

 

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...