Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
wtorek, 13 luty 2024

ICC B (Institute Cargo Clauses)

ICC B to jedna z trzech głównych kategorii klauzul ubezpieczeniowych opracowanych przez Institute of London Underwriters.

Podobnie jak ICC A, ICC B ma swoje korzenie na londyńskim rynku ubezpieczeniowym, uznawanym za jeden z najstarszych i najbardziej wpływowych rynków ubezpieczeń na świecie. 

Jego początki sięgają XIX wieku, kiedy to potrzeba standardowych form ubezpieczenia towarów transportowanych drogą morską była niezbędna do efektywnego rozwoju międzynarodowego handlu.

W przeciwieństwie do ICC A, które zapewnia ochronę typu "all-risk", ICC B oferuje bardziej ograniczony zakres ochrony. Jest to tzw. "named-perils coverage", co oznacza, że polisa ICC B zapewnia ochronę jedynie dla strat i uszkodzeń towarów wynikających z konkretnie wymienionych przyczyn. W klauzulach tych zazwyczaj wymienia się takie zagrożenia jak pożar, wybuch, zderzenie statków, awarie statków, wyrzucenie towarów za burtę w trakcie sztormu oraz inne określone ryzyka.

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Chociaż ICC B oferuje mniejszą ochronę w porównaniu do ICC A, nadal stanowi ona ważną opcję dla wielu klientów, zwłaszcza tych, którzy transportują towary mniej podatne na uszkodzenia lub chcą zrównoważyć koszt ubezpieczenia z poziomem ryzyka. Polisa ta może być bardziej ekonomicznym wyborem dla niektórych rodzajów towarów lub dla określonych tras przewozowych, gdzie ryzyka są łatwiejsze do przewidzenia i zarządzania.

Główną zaletą ICC B jest zrównoważony stosunek między kosztem a zakresem ochrony. Ubezpieczenie to zapewnia pokrycie dla określonej listy ryzyk, co jest korzystne dla firm, które są świadome specyficznych zagrożeń związanych z transportem swoich towarów.

W ramach ICC B ubezpieczeniem objęte zostają szkody powstałe min. wskutek:

• Zderzenia lub kontakt statku z innym obiektem.

• Wyładowań atmosferycznych, takich jak uderzenie pioruna.

• Trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu.

• Wejścia wody morskiej, jeziornej lub rzecznej do statku, magazynu, kontenera lub miejsca przechowywania.

• Utraty całego pakietu podczas załadunku lub rozładunku.

• Ogólnej awarii, czyli udział ubezpieczonego w kosztach ratowania statku w niebezpieczeństwie.

Podsumowując, ICC B stanowi praktyczne rozwiązanie dla firm poszukujących kompromisu między kosztem a zakresem ochrony. Jest to szczególnie polecane dla przedsiębiorców transportujących towary o niższej wartości, którzy chcą zapewnić sobie finansową ochronę przed konkretnymi zagrożeniami, jednocześnie unikając wyższych kosztów polis typu ICC A.

POMOCNA DŁOŃ BROKERA

Brokerzy ubezpieczeniowi odgrywają kluczową rolę w procesie wyboru i negocjacji polis ICC B. Ich głęboka znajomość rynku i zrozumienie specyfik polis ubezpieczeniowych są nieocenione, zwłaszcza gdy chodzi o zapewnienie optymalnej ochrony przy jednoczesnym kontrolowaniu kosztów. Brokerzy Polskiej Kancelarii Brokerskiej posiadają umiejętność negocjacji z ubezpieczycielami, co może skutkować lepszymi warunkami umowy i niższymi składkami dla klientów.

W dynamicznym świecie międzynarodowego handlu i ubezpieczeń, ciągła aktualizacja wiedzy o zmieniających się przepisach i trendach rynkowych jest niezbędna. Brokerzy ubezpieczeniowi, dzięki swojej specjalistycznej wiedzy, są w stanie przewidzieć i unikać typowych pułapek oraz niejasności, które mogą wystąpić w polisach.

W sytuacji szkody lub roszczenia, broker ubezpieczeniowy pełni rolę mediatora między klientem a ubezpieczycielem, upraszczając i przyspieszając proces roszczeń. Jest to szczególnie istotne w przypadku polis ICC B, gdzie zakres ochrony jest bardziej ograniczony i wymaga precyzyjnego zrozumienia warunków.

Broker ubezpieczeniowy Polskiej Kancelarii Brokerskiej jest zobowiązany do działania w najlepszym interesie klienta, co gwarantuje, że priorytetem jest znalezienie polisy oferującej odpowiedni zakres ochrony przy możliwie najniższych kosztach. Dzięki wsparciu brokera, firma może się skupić na swojej podstawowej działalności, mając pewność, że ich ubezpieczenie towarów jest właściwie zarządzane.

WARTO WIEDZIEĆ…

Ciekawostką odnośnie ICC B (Institute Cargo Clauses B) jest to, że może ona obejmować ochronę przed "piractwem morskim" pod pewnymi warunkami. Choć piractwo jest zjawiskiem, które wiele osób kojarzy z przeszłością lub filmami, w rzeczywistości nadal stanowi realne zagrożenie w niektórych częściach świata, zwłaszcza na niektórych szlakach morskich.

W klauzulach ICC B określone ryzyka są zazwyczaj precyzyjnie wymienione, a piractwo często znajduje się na tej liście. To oznacza, że jeśli ładunek zostanie skradziony lub uszkodzony w wyniku aktu piractwa, firma transportująca towar może mieć prawo do odszkodowania w ramach swojej polisy ICC B.

Jest to szczególnie istotne dla firm transportujących towary na obszarach, gdzie ryzyko piractwa jest wyższe, takich jak wody wokół Rogu Afryki lub niektóre obszary Azji Południowo-Wschodniej. 

"Żeglowanie po niepewnych wodach wymaga nie tylko silnego statku, ale i przemyślanej polisy ubezpieczeniowej."

ICC B nie jest statycznym produktem ubezpieczeniowym, lecz elastycznym narzędziem, które ewoluuje w odpowiedzi na nowe wyzwania i potrzeby rynku. Dlatego firmy powinny regularnie konsultować się z brokerami ubezpieczeniowymi, aby upewnić się, że ich polisy są zaktualizowane i adekwatne do szybko zmieniającego się środowiska.

 

 

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...