Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
wtorek, 15 czerwiec 2021

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami

Obejmuje odpowiedzialność deliktową, którą ubezpieczający może rozszerzyć o dodatkowe klauzule: ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć, ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców, ubezpieczenie OC za szkody w nieruchomości wspólnej, ubezpieczenie OC za szkody spowodowane poszukiwaniem awarii.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona również o szkody powstałe w pomieszczeniach przynależnych do lokalu mieszkalnego. Mienie będące własnością lub będące w posiadaniu ubezpieczającego można ubezpieczyć od kradzieży z włamaniem i rabunku, a dodatkowo ochronę można rozszerzyć o ryzyko dewastacji.

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...