Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
wtorek, 15 czerwiec 2021

Co to jest odpowiedzialność kontraktowa zarządcy nieruchomości - klauzula rebus sic stantibus?

Odpowiedzialność kontraktowa wynika z umowy pomiędzy zarządcą nieruchomości, a jej właścicielem. Aby doszło do powstania odpowiedzialności zarządcy nieruchomości na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, (umowa ta powinna precyzować zakres obowiązków, które ciążą na zarządcy) zarządca musi nienależycie wykonać lub nie wykonać jednego z tych obowiązków.

Umowa o zarządzanie nieruchomością wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. Zakres roszczenia dochodzonego przez właściciela zależy w głównej mierze od treści samej umowy. Właściciel może się domagać kary umownej, jeżeli takowa została w umowie przewidziana na daną okoliczność. W pozostałych przypadkach (tj. dochodzenia odszkodowania bez kar umownych) konieczne jest wykazanie wysokości poniesionej szkody.

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...