Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
wtorek, 15 czerwiec 2021

Kiedy zarządca jest odpowiedzialny za powstałe szkody?

Odpowiedzialność zarządcy nieruchomości za powstałe szkody wynika z art. 186 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r. poz. 2204). Odpowiedzialność ta obejmuje także szkody wyrządzone przez osoby trzecie wykonujące na polecenie zarządcy i pod jego nadzorem czynności związane z zarządem.

Zakres odpowiedzialności zarządcy nieruchomości jest bardzo szeroki. Przesłanką jego odpowiedzialności – a także ubezpieczyciela – jest nie tylko sam fakt powstania szkody, czyli tzw. odpowiedzialność na zasadzie winy (delikt). Ponosi on również odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy - odpowiedzialność kontraktowa. Eksperci od ubezpieczeń zalecają staranny dobór właściwego OC dla zarządcy nieruchomości.

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...