Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
wtorek, 15 czerwiec 2021

Co powinna zawierać polisa dla wspólnoty mieszkaniowej?

Powinna ona zawierać: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (najlepiej w formule „od wszystkich ryzyk”), OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomości, w szczególności w zakresie zalań.

Ponadto ubezpieczenie od powodzi (oraz od przesiąkania wód gruntowych i przypowierzchniowych w wyniku intensywnych opadów deszczu lub śniegu), ubezpieczenie od samoistnego pękania oraz rozszczelnienie przewodów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, ubezpieczenie od przepięcia i przetężenia niezależnie od przyczyny powstania, ubezpieczenie od kradzieży, wandalizmu i dewastacji, ubezpieczenie szyb i innych szklanych przedmiotów (niezależnie od przyczyny), OC za szkody w nieruchomości wspólnej, OC za szkody powstałe wskutek poszukiwania przyczyn awarii, ubezpieczenie członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...