Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
wtorek, 15 czerwiec 2021

Rzecznik Finansowy (do 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych)

Instytucja powołana m.in. do ochrony interesów osób ubezpieczonych. Każdy ubezpieczony, który w swojej ocenie został niesprawiedliwie potraktowany przez zakład ubezpieczeń, ma prawo zgłosić się do Rzecznika z prośbą o pomoc.

Do jego zadań należy między innymi: rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych, informowanie organu nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania wyżej wymienionych instytucji, występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, edukowanie ubezpieczonych i zwiększanie świadomości ubezpieczeniowej.

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...