Baza wiedzy

Zawsze po Twojej stronie
czwartek, 27 październik 2022

Automatyczne wznowienie OC

Automatyczne wznowienie OC

To pewnego rodzaju mechanizm, który zabezpiecza poszkodowanych, jak również właścicieli samochodów, którzy mogą stać się sprawcami wypadków, przed koniecznością wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce. 

W myśl tej ustawy dochodzi co roku do tzw. automatycznego wznowienia polisy OC. Mechanizm działa co roku do momentu, aż wypowiesz umowę ze względu na chęć zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego lub zmianę własności pojazdu. Ubezpieczyciel ma jednak obowiązek poinformować Klienta o zbliżającym się końcu ubezpieczenia, najpóźniej do 14 dni przed końcem obowiązującej umowy, umożliwia to ubezpieczającemu podjęcie działania pozwalającego na porównaniu ofert OC pojazdu i podjęciu decyzji o losach dalszego ubezpieczenia.

Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy jest możliwe do przedostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia. Jeśli tego nie zrobisz, nastąpi jej automatyczne przedłużenie. Wówczas, jako posiadacz pojazdu będziesz mieć obowiązek opłacenia składki za udzielaną przez zakład ubezpieczeń asekurację. 

Co jeśli nie zapłacisz? 

W razie wypadku lub kolizji ubezpieczyciel wypłaci z Twojego ubezpieczenia odszkodowanie poszkodowanym. Jeśli nie będzie ono przez Ciebie opłacone, jako sprawca nie poniesiesz kosztów odszkodowania, ale nadal będziesz mieć obowiązek opłacenia składki. W przypadku uchylania się od tego obowiązku, towarzystwo ubezpieczeniowe będzie miało prawo wystąpić z roszczeniem o zapłatę składki na drodze sądowej.

Kiedy nie nastąpi automatyczne przedłużenie OC?

Polisa OC nie przedłuży się automatycznie w momencie, gdy dojdzie do likwidacji lub upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego. Pozostałe przypadki wymienione poniżej dotyczą osoby właściciela pojazdu.  

1. Gdy nie opłacisz całej składki 

Umowa w takiej sytuacji nadal będzie obowiązywać, natomiast nie nastąpi jej automatyczne przedłużenie. Co więcej, ubezpieczyciel będzie miał prawo wystąpić z roszczeniem o zapłatę nieopłaconej składki nawet na drodze sądowej.

2. Gdy kupisz samochód używany 

Zazwyczaj używany samochód kupujemy wraz z ubezpieczeniem OC ppm. Jako nowy właściciel masz wtedy dwa wyjścia: wypowiedzieć umowę i zawrzeć inną lub nadal korzystać z dotychczasowej polisy. W drugim przypadku należy pamiętać, że ubezpieczyciel na nowo przeliczy składkę, uwzględniając Twój poziom zniżek i szkodowości. 

3. Gdy posiadasz ubezpieczenie OC krótkoterminowe

Krótkoterminowe ubezpieczenia są dostępne wyłącznie dla pojazdów historycznych, wolnobieżnych, zarejestrowanych za granicą lub czasowo. Tego rodzaju polisy zapewniają ochronę nie dłużej niż 30 dni lub 3 miesiące w zależności od rodzaju pojazdu. 

Masz nową polisę OC ppm a zakład ubezpieczeń wznowił poprzednią

Może się też zdarzyć, że po prostu zapomnisz o automatycznym przedłużeniu ubezpieczenia OC i wykupisz nową polisę gdzie indziej. Wówczas umowę, która została przedłużona automatycznie, możesz bez problemu wypowiedzieć. Towarzystwo ubezpieczeniowe pobierze wtedy opłatę tylko za okres ochrony, który upłynął od automatycznego odnowienia umowy do dnia jej wypowiedzenia.

Automatyczne wznowienie polisy OC to mechanizm asekuracyjny, który pozwala kierowcom spać spokojnie. W przypadku umowy OC ppm nierzadko występują sytuacje wymagające fachowej wiedzy. Współpracując z biurem brokerskim przy ubezpieczeniu OC ppm otrzymasz wsparcie prawne. Brokerzy ubezpieczeniowi zajmujący się OC pojazdu w Polskiej Kancelarii Brokerskiej pomogą Ci zapoznać się z pełną ofertą ubezpieczeń. Nasi eksperci zajmujący się ryzykiem odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego specjalizują się w obsłudze ryzyk flotowych. Brokerzy zawsze precyzyjnie dopasują indywidualnie zakres ochrony, a Ty będziesz się cieszyć spokojem oraz stabilnością finansową niezależnie od okoliczności.

 

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...