Wiedza

Zawsze po Twojej stronie
piątek, 18 listopad 2022

Bonus Malus

Bonus Malus

Pewnie nie raz zdarzyło Ci się po stłuczce pomyśleć o tym, czy stracisz zniżkę za bezszkodową jazdę w ubezpieczeniu OC. 

Dokładnie tego dotyczy hasło bonus malus, którego rodowód językowy pochodzi z łaciny – w tłumaczeniu na język polski oznacza dokładnie dobry - zły. Natomiast w kontekście ubezpieczeń komunikacyjnych bonus oznacza zniżkę, a malus zwyżkę składki ubezpieczeniowej.

Bonus-malus to zatem nic innego jak system naliczania zniżek i zwyżek, które są przyznawane właścicielom pojazdów, przede wszystkim w kontekście obowiązkowego ubezpieczenia OC. W wielu krajach, w tym także i w Polsce, stosuje się je również przy ubezpieczeniu autocasco. System bonus-malus klasyfikuje ubezpieczonych w zależności od indywidualnej historii szkodowości, jest więc systemem a posteriori. 

Pierwszy system bonus-malus był wprowadzony w Belgii. Tamtejszy rząd już w 1956 r. wprowadził obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców. Piętnaście lat później zakłady ubezpieczeń nałożyły obowiązek stosowania reguł systemu bonus-malus, który regulował sposób naliczania i wysokość składek ubezpieczeniowych.

ZASADY OGÓLNE BONUS MALUS

Bonus malus odnosi się do indywidualnej historii szkodowości kierowcy i w praktyce funkcjonuje w oparciu o dwie kluczowe zasady.

1. Bezszkodowa jazda w danym okresie ubezpieczeniowym powoduje obniżenie składki na kolejny okres.

2. Liczne szkody, usunięte przez ubezpieczyciela w danym okresie ubezpieczeniowym, powodują podwyższenie składki w kolejnym.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma własny system bonus-malus, z którym Klient zapoznać się może w formie tabeli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń wykupując ubezpieczenie OC lub autocasco. W tym wypadku skuteczną pomoc oferują wysokiej klasy, renomowani brokerzy ubezpieczeniowi Polskiej Kancelarii Brokerskiej. Ich wiedza i doświadczenie skutecznie zabezpieczą interesy ubezpieczającego, w myśl zasady „Zawsze po Twojej stronie”. Profesjonalni brokerzy ubezpieczeniowi posiadają wieloletnie doświadczenie w sektorze komunikacyjnym, dlatego sprawnie doradzą Ci jak skutecznie zabezpieczyć się na wypadek wszelkich ryzyk w przypadku ubezpieczenia autocasco.

Eksperci ubezpieczeniowi wyjaśnią Ci różnice pomiędzy zakładami ubezpieczeń w podejściu do zasady bonus malus. W niektórych towarzystwach ubezpieczeń szybciej osiągniesz 60% zniżki, w innych uzyskach 70% zniżki. Część zakładów dopuszcza umowną ochronę zniżki w przypadku jednej szkody rocznie, ale zasada ta nie musi być respektowana przez inne towarzystwa ubezpieczeń. Broker doradzi Ci, co zrobić w przypadku szkody – z jakich rozwiązań skorzystać aby chronić uprawnienie do zniżki w systemie bonus-malus. Biuro brokerskie PKBroker wyposażone jest w technologie pozwalające określać poziom bonus malus w zależności od zakładu ubezpieczeń.

Nasi doradcy ubezpieczeniowi wyjaśnią Ci jak zasada bonus malus ma się dziś w dobie nowoczesnych technologii – gdy zakłady ubezpieczeń uzyskują dostęp do danych na temat szkód z bazy UFG. Zanim informatyka zagościła na salonach zakładów ubezpieczeń, bonus malus bazowało na oświadczeniu od klienta, dziś reguła taka stosowana jest sporadycznie, gdyż towarzystwa ubezpieczeń raportują dane o szkodach do UFG i mają prawo dostępu do tych danych. W efekcie system bonus malus stał się bardziej szczelny.

PROCES USTALANIA SKŁADKI BONUS MALUS 

Firmy ubezpieczeniowe gruntownie analizują historię szkodowości w systemie bonus-malus każdego klienta, jak to wygląda w rzeczywistości?

1. Na wstępie Klienci są klasyfikowani na podstawie czynników a priori, następnie ustalana jest dla nich wysokość składki podstawowej.

2. Po zakończonym okresie ubezpieczeniowym ustalana jest kolejna klasa taryfowa. W przypadku braku kolizji drogowych klient przechodzi do klasy wyżej, w przypadku zgłoszenia szkód cofa się według ustalonego algorytmu do jednej z klas poprzednich.

Każdej klasie przypisany jest odpowiedni współczynnik (stawka, poziom składki), który określa, jaki procent składki podstawowej powinien płacić Klient. W przypadku klas zniżkowych jest to współczynnik mniejszy od 1, natomiast dla klas zwyżkowych większy od 1 (lub 100 proc.).

FUNKCJA BONUS MALUS

Aby zdobyć zniżki należy po prostu przywiązywać ogromną wagę do bezszkodowości swojej jazdy. Ponadto niekiedy warto się gruntownie zastanowić nad tym czy zgłaszać szkodę ubezpieczycielowi. Chodzi o sytuacje, gdy usunięcie szkody nie wiąże się z dużymi wydatkami, które możemy ponieść sami bez narażania się na zwyżkę w kolejnym okresie ubezpieczeniowym.

Do najważniejszych funkcji bonus malus należą:

• TARYFIKACYJNA – zróżnicowanie składek – dopasowanie składki do indywidualnego ryzyka;

• PREWENCYJNA – oddziaływanie na szkodowość poprzez zachęcanie ubezpieczonych do unikania szkód;

• MARKETINGOWA – duże zniżki to istotny element podnoszący atrakcyjność oferty danego ubezpieczyciela.

Brokerzy z Polskiej Kancelarii Brokerskiej aktywnie śledzą wszelkie zmiany i przywiązują ogromną wagę do wnikliwej analizy ofert towarzystw ubezpieczeniowych. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że prawidłowe zawarcie umowy ubezpieczenia OC czy autocasco stanowiło dla Klientów kluczowy warunek w momencie otrzymania odszkodowania. 

WARTO WIEDZIEĆ

System bonus malus zachowuje ciągłość, co to oznacza w praktyce? 

Gdy zmieniamy towarzystwo ubezpieczeniowe, to do nowego przenosimy niejako swoje zniżki lub zwyżki. Odbywa się to na podstawie ZOPUK, czyli zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego. Wówczas wysokość bonus malus jest ustalana przez nowego ubezpieczyciela w oparciu o wspomniany dokument. W dobie XXI wieku nie ma już konieczności posługiwania się ZOPUK, gdyż zakłady ubezpieczeń mają dostęp do danych  o przebiegu ubezpieczenia z bazy UFG w trybie on-line. Wystarczy, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia podasz swój numer PESEL, a w przypadku przedsiębiorcy numer REGON – dane z UFG określą poziom uprawnień do zniżek i zwyżek w systemie bonus malus.

Brokerzy ubezpieczeniowi zajmujący się ubezpieczeniem OC pojazdu w Polskiej Kancelarii Brokerskiej pomogą Ci zapoznać się z pełną ofertą ubezpieczeń komunikacyjnych i wykorzystać dostępne informacje o systemach bonus malus w sposób umożliwiający osiągnięcie najlepszych warunków – niskiej ceny i szerokiego zakresu ubezpieczenia. Nasi eksperci zajmujący się ryzykiem odpowiedzialności cywilnej pojazdów specjalizują się w obsłudze ryzyk flotowych. Zawsze precyzyjnie dopasowujemy indywidualnie zakres ochrony.

W przypadku umowy ubezpieczenia OC lub autocasco często występują sytuacje wymagające fachowej wiedzy. Współpracując z biurem brokerskim otrzymasz profesjonalną ochronę od momentu podpisania umowy, aż po ewentualną likwidację szkody. 

 

Baza wiedzy

Ten serwis używa plików cookies.
Korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej...